Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza

Do dziś pozostaje Czechowicz poetą sielskim i sielankowym „lubelskim”, którego muzyczna poezja z czasem zabarwiła się katastroficznie. Dwa określenia, które doskonale określają jego poezję to „muzyczna nieśpiewność” i „lapidarna wizyjność”. Był Czechowicz poetą wyobraźni jak najdalszym od odtwórczych celów, jak najbliższym zupełnej swobodzie poetyckiej. Cechowała go polskość dnia dzisiejszego, widząca jasno rzeczy świata kultury, dziejów i związany z tym pesymizm.

Czechowicz należał do głównych zwolenników „poezji czystej”. Zakładała ona pewien nieosiągalny ideał, przeciwieństwo intelektualizmu, chłodnej kalkulacji i klasyczności. Istotą poezji jest tajemnica i intuicja. Programowi poezji twórczej sam nadawał miano fantazjotwórstwa, które właściwiej nazwać można również mitotwórstwem. Stanowiło ono zasadę organizującą całą jego twórczość. Postawa mitotwórcza poety narodziła się z pragnienia, aby poezja uczestniczyła aktywnie w stwarzaniu nowego świata. Poezja według Czechowicza ma wyprowadzać „z wyobraźni otchłanie i nieba, bowiem ona właśnie zdąża ku kosmogonii otwarcie; tworzy według fantastycznych reguł i formuł własny świat z odrębnymi prawami i odrębnymi zjawiskami”. Za funkcję poezji uważał uczestnictwo w kreacji nowego świata i człowieka, ustalanie relacji poezji do współczesności. Ostatnią twórczą przemianą miało być dojście do poezji czystej – stwarzającej, a nie rejestrującej rzeczywistość.

Postępowanie poety to mitologizacja w sensie nie pozorowania mitu, ale ujawniania jednej z głównych zasad myślenia mitycznego, polegającej na świadomości, że jakikolwiek element mitu nie da się rozpatrywać jako fakt odosobniony, ale zawiera on istnienie całości. Jednym z marzeń poety było „przez okruch wypowiedzieć całość”. Świat przeniesiony na plan mitu staje się światem boskim, rządzącym się prawami, którym podlega bezradny człowiek. Człowiek tęskni do tej przestrzeni, jeśli widzi w niej dobro i unika jej jeśli widzi zło.

Magia, obejmująca zaklęcie oraz obrzęd magiczny i dokonującego go człowieka jest nierozerwalnie związana z mitem, stanowi jedyny możliwy sposób zachowania się w mitycznym świecie.


Motyw sławy i kataklizmu przewija się jednak zarówno w pierwszym okresie twórczości, jak i w późniejszych. Sława podbudowywała w poecie poczucie nadwartości i zaopatrywała ambicję w energię pędną. Pragnienie i potrzeba sławy, lęki, trwoga śmierci i kataklizmy przez szereg lat pracy twórczej nabierają wyraźnych form i stają się głównymi akcentami całego dorobku poetyckiego Czechowicza. Pierwotny niepokój i lęk przybiera wyraźną formę śmierci, a ta z kolei staje się przeznaczeniem, z którym poeta nie walczy. Stosunek Czechowicza do tej wewnętrznej rzeczywistości jest ściśle poetycki – obcy mu jest własny los, rzeczą istotna jest możliwość wydobycia z niego poezji. Obok obsesji śmierci miał wielką potrzebę miłości. W wierszach poruszał kwestie osobiste z zachowaniem pewnego dystansu, przystrajał je w elementy balladowe, czy ludowe. Cechował go problem rozdwojenia osobowości erotycznej. Kochał się w młodych chłopcach (najbardziej znanym był Stefcio-Lotnik), ich postacie uwznioślał, czynił przedmiotem osobliwego kultu. Swoje przeżycia zapisał w poemacie hildur baldur i czas.

Józef Czechowicz cenił i rozumiał sny, wierząc w ich realny artystyczny i filozoficzny byt. Uważał je za most, który łączy dwa światy. Wierzył w możliwość wychodzenia poza granice rzeczywistości. Był przekonany, że w snach następuje konkretyzacja elementów abstrakcyjnych i zamiana w obrazy realne. W snach odbywała si ciągła zamiana wartości abstrakcyjnych i odwrotnie.On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: