Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Fazy rozwoju futuryzmu

I – narodziny kierunku i rozprzestrzenienie się idei futurystycznych w różnych dziedzinach kultury (1907-1914):
 • projektodawcą nowej idei artystycznej był włoski pisarz Filippo Tommaso Marinetti, który główne tezy sformułował w manifeście „Akt założycielski i manifest futuryzmu” ogłoszonym w „Le Figaro” z 20 lutego 1909 roku. Głównym hasłem było „słowa na wolności”, czyli wyzwolenie języka poetyckiego z reguł składniowych i gramatycznej, a nawet spod władzy logiki, podstawowym budulcem wiersza miało być słowo. Żądał pełnej swobody twórczej, odpowiadającej dynamice rozwijającej się cywilizacji. Rok później ukazała się odezwa włoskich malarzy-futurystów;

 • w 1913 roku proklamowano bruityzm czyli „sztukę szmerów”, próbowano również idee futurystyczne przenieść na grunt dramatu i teatru;

 • w latach 1910-1914 dojrzewa futuryzm rosyjski, jego program konstruują i ogłaszają w almanachu Policzek powszechnemu gustowi (1914) poeci i malarze: Dawid Burluk, Wiktor Chlebnikow, Aleksy Kruczonych, Włodzimierz Majakowski.

II – krystalizacja poetyki futurystycznej, rozprzestrzenianie się kierunku, różnicowanie się szkół i dążeń wewnątrz ruchu (1914-1923):
 • Rosjanie i Polacy podejmują polemikę z włoskim futuryzmem – w Polsce prowadzi to do zjednoczenia futurystów, w Rosji do rozbicia na egofuturystów (Igor Siewierianin) i kubofuturystów (Majakowski, Chlebnikow, Kruczonych, Wasyl Kamienski)

III – wygasanie nurtu futurystycznego (po 1923):
 • we Włoszech nurt dąży do uzyskana akceptacji faszystowskich władz, traci status „wolnej” sztuki, a słowo poety służy reżimowi Mussoliniego,

 • w ZSRR futuryzm zmienia nazwę i organizuje się jako Lef (Lewyj Front Iskusstw), zmienia swoje hasła programowe
 • .


Fazy rozwoju futuryzmu w Polsce:

W Polsce prekursorem futuryzmu był Jerzy Jankowski, autor tekstów ogłaszanych od 1913 roku, które złożyły się na tom Tram wpopszek ulicy (1920).

Jako zorganizowany ruch futuryzm w Polsce ukształtował się w latach 1917-1920:
 • w 1917 roku w Krakowie zostaje założony klub futurystów „Katarynka”. Należą do niego Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec i Tytus Czyżewski. Nazwa symbolizowała sztukę uliczną, „niską”, bliską codzienności i potrzebną każdemu,

 • w 1918 roku powstaje drugi ośrodek futurystów w Warszawie, należą do niego Aleksander Wat i Anatol Stern,

 • wkrótce obie grupy łączą się,

 • w latach 1920-1923 futuryzm jest ruchem o zasięgu ogólnokrajowym, odbywają się burzliwe dyskusje, ukazują się zbiory wierszy, almanachy i druki ulotne: niebieskie pięty, które trzeba pomalować (1920), gga (1920), Jednodńuwka futurystuw. Mańfesty futuryzmu polskiego (1921), Nuż w bżuhu (1921),

 • w 1922 roku podejmują współpracę ze „Zwrotnicą”,

 • w 1923 roku zostaje ogłoszone „rozwiązanie” kierunku, poetyki członów indywidualizują się.


On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: