Fazy rozwoju futuryzmu ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Fazy rozwoju futuryzmu

I – narodziny kierunku i rozprzestrzenienie się idei futurystycznych w różnych dziedzinach kultury (1907-1914):
 • projektodawcą nowej idei artystycznej był włoski pisarz Filippo Tommaso Marinetti, który główne tezy sformułował w manifeście „Akt założycielski i manifest futuryzmu” ogłoszonym w „Le Figaro” z 20 lutego 1909 roku. Głównym hasłem było „słowa na wolności”, czyli wyzwolenie języka poetyckiego z reguł składniowych i gramatycznej, a nawet spod władzy logiki, podstawowym budulcem wiersza miało być słowo. Żądał pełnej swobody twórczej, odpowiadającej dynamice rozwijającej się cywilizacji. Rok później ukazała się odezwa włoskich malarzy-futurystów;

 • w 1913 roku proklamowano bruityzm czyli „sztukę szmerów”, próbowano również idee futurystyczne przenieść na grunt dramatu i teatru;

 • w latach 1910-1914 dojrzewa futuryzm rosyjski, jego program konstruują i ogłaszają w almanachu Policzek powszechnemu gustowi (1914) poeci i malarze: Dawid Burluk, Wiktor Chlebnikow, Aleksy Kruczonych, Włodzimierz Majakowski.

II – krystalizacja poetyki futurystycznej, rozprzestrzenianie się kierunku, różnicowanie się szkół i dążeń wewnątrz ruchu (1914-1923):
 • Rosjanie i Polacy podejmują polemikę z włoskim futuryzmem – w Polsce prowadzi to do zjednoczenia futurystów, w Rosji do rozbicia na egofuturystów (Igor Siewierianin) i kubofuturystów (Majakowski, Chlebnikow, Kruczonych, Wasyl Kamienski)

III – wygasanie nurtu futurystycznego (po 1923):
 • we Włoszech nurt dąży do uzyskana akceptacji faszystowskich władz, traci status „wolnej” sztuki, a słowo poety służy reżimowi Mussoliniego,

 • w ZSRR futuryzm zmienia nazwę i organizuje się jako Lef (Lewyj Front Iskusstw), zmienia swoje hasła programowe
 • .


Fazy rozwoju futuryzmu w Polsce:

W Polsce prekursorem futuryzmu był Jerzy Jankowski, autor tekstów ogłaszanych od 1913 roku, które złożyły się na tom Tram wpopszek ulicy (1920).


Jako zorganizowany ruch futuryzm w Polsce ukształtował się w latach 1917-1920:
 • w 1917 roku w Krakowie zostaje założony klub futurystów „Katarynka”. Należą do niego Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec i Tytus Czyżewski. Nazwa symbolizowała sztukę uliczną, „niską”, bliską codzienności i potrzebną każdemu,

 • w 1918 roku powstaje drugi ośrodek futurystów w Warszawie, należą do niego Aleksander Wat i Anatol Stern,

 • wkrótce obie grupy łączą się,

 • w latach 1920-1923 futuryzm jest ruchem o zasięgu ogólnokrajowym, odbywają się burzliwe dyskusje, ukazują się zbiory wierszy, almanachy i druki ulotne: niebieskie pięty, które trzeba pomalować (1920), gga (1920), Jednodńuwka futurystuw. Mańfesty futuryzmu polskiego (1921), Nuż w bżuhu (1921),

 • w 1922 roku podejmują współpracę ze „Zwrotnicą”,

 • w 1923 roku zostaje ogłoszone „rozwiązanie” kierunku, poetyki członów indywidualizują się.


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia

Tagi:
Partner serwisu: