Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Ars poetica - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Wiadomości wstępne

„Ars poetica” to manifest programu poetyckiego Leopolda Staffa. Swoje najintymniejsze przemyślenia, będące wynikiem przeczytania tysiąca największych dzieł filozoficzno-literackich, przeprowadzenia godzin rozmów z najznakomitszymi myślicielami Europy Zachodniej czy stworzenia mnóstwa wierszy, w których poszukiwał kwintesencji swojego stylu, autor opublikował w 1936 roku w zbiorze „Barwa Miodu”, idąc śladami między innymi Arystotelesa („Poetyka”), Horacego („List do Pizonów”), Juliusza Słowackiego („Beniowski”), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego („Ars poetica”), Stanisława Grochowiaka („Ars poetica”) czy Czesława Miłosza („Ars poetica”).

Liryk, podobnie jak wiele innych wierszy Staffa, charakteryzuje się głębokim klasycyzmem, polegającym na dążeniu do przejrzystości formy, spokoju, umiaru i harmonii kompozycji utworu.

Interpretacja

Ars poetica” Leopolda Staffa jest swoista dyskusją autora z innym twórcą, a mianowicie starożytnym poetą Horacym, który w swoim wierszowanym eseju „List do Pizonów” zawarł tezy i poglądy tak bardzo bliskie międzywojennemu artyście, iż skutki tej inspiracji musiały zostać przelane na papier.

Podobnie jak Horacy w jednym z najsławniejszych tekstów dotyczących sztuki poetyckiej zgromadził swoje zasady stanowiące o klasycznej poetyce, pretendującej w miarę upływu stuleci do miana podwaliny poetyki europejskiej, tak samo i Staff w swoim dziele skupił się na szczegółowej analizie dzieła literackiego, obnażeniu struktury kompozycji czy budowie warstwy lingwistyczno-stylistycznej.
Gdy dla starożytnego autora sentencji „non omnis moriar” najważniejsze było przekazywanie w poezji jednostkowych doświadczeń i refleksji, opartych na szczerych przemyśleniach, tak jego o wiele młodszy kolega skupił się dokładnie na procesie tworzenia dzieła poetyckiego.

Każda z trzech zwrotek „Ars poetica” dotyczy innych etapów pisania, ułożonych w porządku chronologicznym, począwszy od samej idei tworzenia, a skończywszy na akcie twórczym.


Pierwsza strofa manifestu mówi o natchnieniu poetyckim, określonym przez Staffa nieuchwytnym i nieposkromionym „echem”, skrywającym w sobie niewypowiedziane jeszcze myśli czy niezłożone w odpowiednie zdania idee. Podobnie jak leśne echo, tak samo i natchnienie poetyckie jest zjawiskiem ulotnym, chwilowym, znikomym. Choć za pierwszym razem jest jeszcze wyraźne, po chwili odchodzi, powtarzane w świadomości poety coraz ciszej i ciszej. Tak samo jak najpiękniejsze uczucie, czyli miłość, tak i natchnienie nie poddaje się żadnym normom czy definicjom. Jedynym warunkiem „wyczucia” go, jest oddzielenie grubą kreską tego, co zarezerwowane dla rozumu od tego, co dedykowane sercu:
„Echo z dna serce, nieuchwytne,
Woła mi: "Schwyć mnie, nim przepadnę,
Nim zblednę, stanę się błękitne,
Srebrzyste, przezroczyste, żadne!"


Ulotność echa, czyli natchnienia, motywuje poetę do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Tylko całkowite oddanie procesowi tworzenia zagwarantuje poecie szansę na opisanie cudu natury czy umożliwi próbę zamknięcia w klamrze zdania istoty miłości. Zawołanie o konieczności uchwycenia echa nim przepadnie są także ukłonem Staffa w stronę pielęgnowanej przez Horacego idei „carpe diem”. Jego „życie chwilą” jest według międzywojennego poety szansą na stworzenie największego dzieła w historii ludzkości, ponieważ opartego na ludzkim doświadczeniu, przy zachowaniu szczerości i prostoty przekazu: „Autor nie chce „zdumiewać świata dziwnością”, lecz pragnie, aby czytelnik go rozumiał – jest to program klasyka i humanisty” („Klasycyzm w poezji Leopolda Staffa”, Teresa Bojczewska, „Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego”, Warszawa 1996).

strona:    1    2  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: