Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kartoflisko - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Kilka słów wstępu

W wydanym w 1919 roku zbiorze poezji „Ścieżki polne” Leopold Staff umieścił jeden ze swych sztandarowych, ponieważ zawierających najważniejsze cechy jego poetyckiego warsztatu, wierszy – „Kartoflisko”.

Ten wiejski obrazek pozostaje w opozycji do tworzonych do tej pory portretów polskiej prowincji. Sprzeciwiając się wizjom Kasprowicza (sonety „Z chałupy”) czy Jana Kochanowskiego, Staff skupił się na ukazaniu codziennego życia mieszkańców terenów oddalonych od głównych aglomeracji o dziesiątki, a nawet i tysiące kilometrów. W jego wierszu na pierwszy plan wysuwają się zorganizowane według pory dnia obowiązki, których przestrzeganie urasta miejscami do roli obrzędu religijnego. Swoiste wyolbrzymienie znaczenia zbioru ziemniaków w gatunku zarezerwowanym przecież dla tematów podniosłych i heroicznych jest dowodem na pojawiającą się w wielu dziełach autora zabawę gatunkami, językiem i motywami. Nikt, tak jak on nie potrafił przełamywać językowo-semantycznych barier, a co za tym idzie – ludzkich uprzedzeń do czytania w sposób wzniosły o pokrytym gnojem polu kartofli.

Interpretacja

Sytuacja liryczna, opisana w wierszu jest zrozumiała: podczas brzydkiej, jesiennej pogody wiejskie kobiety zbierają ziemniaki. Z nieba pada kapuśniaczek, między kroplami którego co jakiś czas przefruwają kraczące wrony, krążąc nisko nad głowami robotnic i „Rozpinając swych skrzydeł czarne parasole”.

Kobiety pracują równo, nie tracą czasu na zbędne rozmowy czy przerwy na rozprostowanie zbolałych pleców: „Dziobią pilnie motyką ziemniaczane pole, / W miękkiej ziemi stopami zaparte okrakiem”. Każda z nich jest okryta innym odzieniem, przez co pole pełne jest różnokolorowych „barwistych wełniaków”, charakterystycznych dla ludności wiejskiej.

Padający nieustannie deszcz przemoczył ich odzienie, a mimo to nie odrywają się od swojego mozolnego zajęcia:
”Pośród mgły i szarugi, przemokłe do nitki,
Grudy grzęd rozgarniają schylone najmitki
I spod zeschłych badyli i płytkich korzeni


Zbierają krągłe bulwy, jak jaja spod kwoki,
I rzucają je w wiadro lub ceber głęboki,
Co głucho grzmią jak bębny na odmarsz jesieni”.


Tak jak inne utwory pochodzące z tomu „Ścieżki polne”, tak wiersz „Kartoflisko” także został poświęcony „wiejskiej” tematyce. Zwykła czynność zbierania ziemniaków na jesień została przez Staffa podniesiona do rangi tak samo ważnego motywu poetyckiego, jak zachody słońca czy samobójstwa nieszczęśliwych kochanków. Prozaiczność została tutaj dodatkowo podkreślona poprzez zastosowanie zabiegu rytmizacji w wersach mówiących o wrzucaniu kartofli do blaszanego wiadra. Efekt dźwiękowy działa na zmysły czytelnika bardziej, niż najdokładniejszy opis.

Wymowa wiersza, mimo aury szarej, deszczowej jesieni, kraczących wron i nieodrywających się od pracy wiejskich robotnic, jest pozytywna. Zafascynowany życiem z dala od zgiełku cywilizacji Staff był pełen szacunku dla pracy rolników i najmitów do tego stopnia, że poświęcił im wiele swoich liryków, wystawiając się niejednokrotnie na kpiące uwagi krytyków czy aluzje kolegów „od pióra”.On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: