Wysokie drzewa - analiza ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Wysokie drzewa - analiza

Liryk „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa jest złożony z trzech zwrotek, z których każda liczy cztery wersy zbudowanych z trzynastu zgłosek i podzielonych średniówką po siódmej sylabie.
Poeta sięgnął po parzyste i krzyżowe rymy typu ABAB:
„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”.
Podmiotem lirycznym wiersza jest zachwycony urodą drzew, jeziora czy dźwiękami koników polnych człowiek. Prowadzi on narrację trzecioosobową. Nie ujawniając swojej obecności wprost sprawia, iż „Wysokie drzewa” wchodzą do kanonu utworów liryki pośredniej, a dokładniej liryki opisowej.

W budowie wiersza widać dwie charakterystyczne dla poetów nurtu klasycznego prawidłowości. Każda zwrotka składa się z jednego zdania wielokrotnie złożonego – mamy zatem trzy zdania, każde dotyczy innego aspektu piękna tytułowych wysokich drzew. Drugi zabieg kompozycyjny widać, jeśli przyjrzymy się pierwszemu i ostatniemu wersowi dzieła. Linijka „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa” otwiera i zamyka utwór, nadając mu tym samym jakże popularną w twórczości Staffa budowę klamrową (pierścieniową).

Nastrój wiersza jest pełen wzniosłości, jeśli nie rzec patosu. Zabieg taki był często powielany przez twórców nurtu klasycystycznego. Drzewa zostały opisane niczym monumentalne budowle za pomocą poważnego i pełnego uniesienia języka.

Zgodnie z założeniami młodopolskich twórców, których rozwiązania poetyckie dostrzeżemy w całym tomie „Wysokie drzewa”, autor zbioru sięgnął po rozbudowane metafory („Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę”), częste epitety („wysokie drzewa”, „wieczornym promieniem”, „srebrnych nożyc”) czy powtarzane w dziewiętnastowiecznych lirykach personifikacje („I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa”). Zgodnie z założeniami klasycystów, do jakich jak już wspomniałam z pewnością należał Staff, wiersz może być także interpretowany ze względu na ogromną symbolikę, ukrytą pod tytułowymi „drzewami”. Świadomość, iż postrzegane są one często jako znak życia, dojrzewania, potęgi czy witalności sprawia, iż ścieżki odczytania znacznie się poszerzają.

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteś gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja

Wierzyński Kazimierz
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza

Inne
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu

Tagi: