Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Wysokie drzewa - analiza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Liryk „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa jest złożony z trzech zwrotek, z których każda liczy cztery wersy zbudowanych z trzynastu zgłosek i podzielonych średniówką po siódmej sylabie.
Poeta sięgnął po parzyste i krzyżowe rymy typu ABAB:
„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”.

Podmiotem lirycznym wiersza jest zachwycony urodą drzew, jeziora czy dźwiękami koników polnych człowiek. Prowadzi on narrację trzecioosobową. Nie ujawniając swojej obecności wprost sprawia, iż „Wysokie drzewa” wchodzą do kanonu utworów liryki pośredniej, a dokładniej liryki opisowej.

W budowie wiersza widać dwie charakterystyczne dla poetów nurtu klasycznego prawidłowości. Każda zwrotka składa się z jednego zdania wielokrotnie złożonego – mamy zatem trzy zdania, każde dotyczy innego aspektu piękna tytułowych wysokich drzew. Drugi zabieg kompozycyjny widać, jeśli przyjrzymy się pierwszemu i ostatniemu wersowi dzieła. Linijka „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa” otwiera i zamyka utwór, nadając mu tym samym jakże popularną w twórczości Staffa budowę klamrową (pierścieniową).

Nastrój wiersza jest pełen wzniosłości, jeśli nie rzec patosu. Zabieg taki był często powielany przez twórców nurtu klasycystycznego. Drzewa zostały opisane niczym monumentalne budowle za pomocą poważnego i pełnego uniesienia języka.

Zgodnie z założeniami młodopolskich twórców, których rozwiązania poetyckie dostrzeżemy w całym tomie „Wysokie drzewa”, autor zbioru sięgnął po rozbudowane metafory („Tysiącem srebrnych nożyc szybko strzygą ciszę”), częste epitety („wysokie drzewa”, „wieczornym promieniem”, „srebrnych nożyc”) czy powtarzane w dziewiętnastowiecznych lirykach personifikacje („I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa”). Zgodnie z założeniami klasycystów, do jakich jak już wspomniałam z pewnością należał Staff, wiersz może być także interpretowany ze względu na ogromną symbolikę, ukrytą pod tytułowymi „drzewami”. Świadomość, iż postrzegane są one często jako znak życia, dojrzewania, potęgi czy witalności sprawia, iż ścieżki odczytania znacznie się poszerzają.

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: