Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kowal – interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Wiadomości wstępne

„O miejscu autora Snów o potędze, o jego znaczeniu w poezji polskiej zdecydował fakt, że przeciwstawił się tym skonwencjonalizowanym nastrojom i obrazom, (które i sam uprawiał). Sny o potędze zawierają ogromną liczbę takich właśnie nastrojowych liryków, ale jednocześnie przynoszą zasadniczą z nimi polemikę. Przynoszą program ich przezwyciężania, program walki z tym „pierworodnym”, przyrodzonym „grzechem” człowieka, jakim jest słabość. Wprowadzają na miejsce zrezygnowanego dekadenta nowego bohatera lirycznego, co wyraziło się w tym między innymi, że na początku swego pierwszego zbioru jako wiersz- program umieścił poeta Kowala, a nie Straszną noc czy Citta dolente” - Irena Maciejewska w rozdziale Poeta ładu moralnego – Leopold Staff, umieszczonym w opracowaniu „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2” (pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 225).


W 1901 roku, okresie rozkwitu poezji i poetyki Młodej Polski, ukazały się „Sny o potędze” debiutancki tom wierszy młodego poety, Leopolda Staffa. Jednym z najważniejszych i najsłynniejszych wierszy, gwarantującym mu szacunek krytyków i oddanie czytelników, nazywających go młodopolską „Odą do młodości”, okazał się być utrzymany w aktywistycznym duchu filozofii czyny Fryderyka Nietzschego liryk „Kowal”.

Gdy bohaterami innych wierszy zbioru zostali siłacze, wodzowie, herosi, tak główną postacią przytoczonego wiersza stał się… kowal.

Interpretacja

Sytuacja liryczna wiersza jest klarowna. Podmiot liryczny, tytułowy kowal w zaciszu swojego zakładu zajmuje się codzienną pracą. Motyw ten Staff zaczerpnął z mitologii greckiej, którą był zafascynowany i po którą często sięgał w nawiązaniach, na przykład w wierszu „Początek bajki”, gdy pisał:
„Tak żyć, by kiedy Charon w swą łódź nas zaprosi
Patrzeć cicho, jak fala w oddal nas unosi”.


Aby w pełni zrozumieć przesłanie liryku, należy pokrótce przypomnieć mit boga Hefajstosa, przywódcy i opiekuna rzemieślników (kowali, złotników) i ognia. Mieszkający z dala od Olimpu, bo w głębokiej otchłani wulkanu Etna, zajmował się tam wykuwaniem zbroi i broni dla swojej boskiej rodziny. W codziennej pracy towarzyszyli mu cyklopi - jednoocy olbrzymi, dysponujący ogromną siłą, odwrotnie proporcjonalną do ich inteligencji. Nikt tak jak oni nie umiał zrobić broni dla Zeusa.


Powyższe nawiązania uzasadniają nazwanie Staffa „wędrowcem po szlakach wielu kultur i systemów filozoficznych”.

„Staff dbał o dobór spójnych elementów swojej własnej poetyckiej budowy. Wśród filozofów, których przywoływał, których myśli włączał w swoje dzieło, znajdujemy myślicieli różnych epok i różnych orientacji. Jeśli wymienić najważniejsze systemy odniesienia, a więc stoicyzm, filozofię Odrodzenia, nietzscheanizm, to stwierdzić wypadnie, że te różne filozofie łączy jedno: antropocentryzm – kult człowieka jako prawodawcy i twórcy własnego losu. Nawet sięgając do systemów niespoistych, niejednoznacznych – jak nietzscheanizm – odnajdywał poeta te właśnie elementy. Nawet w systemach z natury swojej teocentrycznych – jak chrystianizm – interesował go ich ziemski, ludzki wymiar (stąd szczególne wyeksponowanie świętofranciszkańskiej i ewangelicznej tradycji chrześcijaństwa). Przedstawiciel synkretyzmu początku wieku dwudziestego, Staff nie zestawiał obok siebie szczątków dawnych kultur – przeciwnie, dążył do konstrukcji, do zjednoczenia i przetworzenia różnych systemów myślowych wokół idei antropocentryzmu. Przykładem takiej tendencji jest trud Staffa nad stapianiem w jedną całość myśli antyku i chrześcijaństwa i szerzej, nad jednoczeniem kultury religijnej i kultury laickiej” (Irena Maciejewska, „Poeta ładu moralnego – Leopold Staff, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982s. 244)


strona:    1    2  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: