Przedśpiew - interpretacja ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Przedśpiew - interpretacja

Wiadomości wstępne

Swój wiersz „Przedśpiew” Leopold Staff umieścił w zbiorze „Gałąź kwitnąca”. Podobnie jak „Ars poetica” czy „Curriculum vitae”, jest on pewnego rodzaju rozliczeniem ze swoim życiem i sztuk oraz zapowiedzią międzywojennej, przepełnionej humanizmem, entuzjazmem dla sztuki i przyrody twórczości.

Jak trafnie zauważa badaczka twórczości Staffa, Irena Maciejewska:
„W zasadzie (…) interesowały poetę sprawy innego rzędu: sprawy egzystencji człowieka, jego miejsce w świecie, jego samookreślenie się w naturze i kulturze, słowem – jego ludzka samowiedza. Bohaterowie liryki Staffa nie określają bliżej celów swoich wysiłków i walki. Walczą ogólnie o „świat nowy”, o nowego człowieka – Boga, o ludzkie „królestwo z tego świata”, Interesuje ich uniwersalnie pojęty los człowieka, nie zaś jego konkretne i szczegółowe perypetie. Dzielą oni niewątpliwie przeświadczenie współczesnego historyka kultury Mircei Eliadego, że „świadomość historyczna odgrywa dość skromną rolę w świadomości ludzkiej, nie mówiąc już o sprawach podświadomości, które także należą do integralnej istoty ludzkiej”. Bohaterowie ci stają wobec wiecznych, granicznych sytuacji ludzkich: miłości, śmierci, zachwytu bądź przerażenia światem” („Poeta ładu moralnego – Leopold Staff, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 234-235).

Interpretacja

Podmiot liryczny przedstawia się czytelnikowi już na początku wiersza. Czyni to słowami:
„Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:”

Okazuje się być posuniętym w latach humanistą, człowiekiem wszechstronnym: wykształconym, oczytanym, kochającym astronomię, naturę i sztukę, lubującym się w harmonii i tradycji klasycznej, miłośnikiem uczt czy zwiedzania muzeów. Zwrot „wyznawca słów” może być interpretowany także jako dowód na marzycielstwo i dążenie do ideału poety.


Od czwartego wersu odsłania swoje kolejne oblicze. Okazuje się, że różnorodne doświadczenia, jakie miał okazję zbierać w życiu, nie zawsze były piękne i warte wspominania. Podmiot liryczny miał także ciężkie chwile:
„Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia”.

Mimo wielokrotnych rozczarowań czy zdrad, mimo tęsknoty za bliskimi czy nachodzącymi go w trudnych momentach zwątpieniami – nie zamierza użalać się nad niesprawiedliwościami losy, lecz chce chwalić życie i jego przejawy:
„A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia”.

Z czego wynika jego optymistyczna postawa? Z ogromnej życiowej mądrości, lat doświadczeń i dochodzenia do wniosku, iż warto żyć zarówno dla jasnych, jak i ciemnych stron, spotykających nas po drodze: „Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce”.

Wiele lat spędzonych „w górach” i „w lasach”, wspomnienia „dni chmurnych” i „dni w słońca krasach”, przywoływany widok „wielkich, dziwnych miast” czy „pól żniwnych i mogilnych kopców”, miłości, które były jego udziałem czy śmierci, przy jakich miał nieprzyjemną okazję uczestniczyć – to wszystko sprawiło, że stał się takim, a nie innym człowiekiem. Nie przydarzyło się mu nic, co nie jest zarezerwowane dla człowieka, dlatego jest wdzięczny za bogaty bagaż, jakim może się teraz dzielić:
„I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu”.

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia

Tagi:
Partner serwisu: