Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Przedśpiew - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Wiadomości wstępne

Swój wiersz „Przedśpiew” Leopold Staff umieścił w zbiorze „Gałąź kwitnąca”. Podobnie jak „Ars poetica” czy „Curriculum vitae”, jest on pewnego rodzaju rozliczeniem ze swoim życiem i sztuk oraz zapowiedzią międzywojennej, przepełnionej humanizmem, entuzjazmem dla sztuki i przyrody twórczości.

Jak trafnie zauważa badaczka twórczości Staffa, Irena Maciejewska:
„W zasadzie (…) interesowały poetę sprawy innego rzędu: sprawy egzystencji człowieka, jego miejsce w świecie, jego samookreślenie się w naturze i kulturze, słowem – jego ludzka samowiedza. Bohaterowie liryki Staffa nie określają bliżej celów swoich wysiłków i walki. Walczą ogólnie o „świat nowy”, o nowego człowieka – Boga, o ludzkie „królestwo z tego świata”, Interesuje ich uniwersalnie pojęty los człowieka, nie zaś jego konkretne i szczegółowe perypetie. Dzielą oni niewątpliwie przeświadczenie współczesnego historyka kultury Mircei Eliadego, że „świadomość historyczna odgrywa dość skromną rolę w świadomości ludzkiej, nie mówiąc już o sprawach podświadomości, które także należą do integralnej istoty ludzkiej”. Bohaterowie ci stają wobec wiecznych, granicznych sytuacji ludzkich: miłości, śmierci, zachwytu bądź przerażenia światem” („Poeta ładu moralnego – Leopold Staff, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 234-235).


Interpretacja

Podmiot liryczny przedstawia się czytelnikowi już na początku wiersza. Czyni to słowami:
„Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:”


Okazuje się być posuniętym w latach humanistą, człowiekiem wszechstronnym: wykształconym, oczytanym, kochającym astronomię, naturę i sztukę, lubującym się w harmonii i tradycji klasycznej, miłośnikiem uczt czy zwiedzania muzeów. Zwrot „wyznawca słów” może być interpretowany także jako dowód na marzycielstwo i dążenie do ideału poety.


Od czwartego wersu odsłania swoje kolejne oblicze. Okazuje się, że różnorodne doświadczenia, jakie miał okazję zbierać w życiu, nie zawsze były piękne i warte wspominania. Podmiot liryczny miał także ciężkie chwile:
„Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia”.


Mimo wielokrotnych rozczarowań czy zdrad, mimo tęsknoty za bliskimi czy nachodzącymi go w trudnych momentach zwątpieniami – nie zamierza użalać się nad niesprawiedliwościami losy, lecz chce chwalić życie i jego przejawy:
„A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia”.


Z czego wynika jego optymistyczna postawa? Z ogromnej życiowej mądrości, lat doświadczeń i dochodzenia do wniosku, iż warto żyć zarówno dla jasnych, jak i ciemnych stron, spotykających nas po drodze: „Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce”.

Wiele lat spędzonych „w górach” i „w lasach”, wspomnienia „dni chmurnych” i „dni w słońca krasach”, przywoływany widok „wielkich, dziwnych miast” czy „pól żniwnych i mogilnych kopców”, miłości, które były jego udziałem czy śmierci, przy jakich miał nieprzyjemną okazję uczestniczyć – to wszystko sprawiło, że stał się takim, a nie innym człowiekiem. Nie przydarzyło się mu nic, co nie jest zarezerwowane dla człowieka, dlatego jest wdzięczny za bogaty bagaż, jakim może się teraz dzielić:
„I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu”.


strona:    1    2  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: