Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Miłość - analiza i interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Kilka słów wstępu

Wiersz „Miłość” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pochodzi z tomu „Pocałunki”, opublikowanego w 1926 roku i traktowany jest jako w pewien sposób autobiograficzny, ponieważ – jak trafnie zauważa Piotr Kuncewicz w rozdziale „Biologia czuła i okrutna – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska”, opublikowany w pracy zbiorowej „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”:

„Pawlikowska należy do tych twórców, u których między twórczością a życiem można postawić względny znak równości (o ile to w ogóle ma sens jakikolwiek), tak podobny jest „styl” i zakres jednego i drugiego” (Piotr Kuncewicz, „Biologia czuła i okrutna – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 8).

Interpretacja i analiza

Wiersz „Miłość” pod względem gatunkowym należy do uprawianych przez Marię Pawlikowską-Jasnorzewską miniatur poetyckich. Nikt tak jak ona nie potrafił zamknąć całej scenki w zaledwie czterech wersach.

Pocałunki to po prostu erotyki, jak zresztą znakomita większość wierszy Pawlikowskiej. A jeśli nie erotyki, to prezentacja miejsc, gdzie miłość mogłaby się dopełnić, to cała sceneria czekająca na przygodę albo po prostu kobieta czekająca na mężczyznę, niekiedy czekająca po czasie już i daremnie. To wszystko, co da się odnaleźć w innych wierszach Pawlikowskiej, tutaj zamknięte w cztery wersety, w kilkadziesiąt sylab. Tak maksymalnie zwięzłej formy Pawlikowska nie osiągnęła od razu. (…) Otóż trzeba zauważyć, że decydując się na tak krótką formę, dawała Pawlikowska nie tylko dowód odwagi, ale stanowiła w swoim (może i nie tylko swoim) czasie pewien wyjątek. Tego rodzaju krótkich wierszy nie znajdziemy u innych poetów tego czasu, nie znajdziemy ich przede wszystkim u najbliższych jej skamandrytów” (P. Kuncewicz, dz. cyt., s. 13-14).


Podmiotem lirycznym utworu jest tęskniąca za ukochanym kobieta (formy gramatyczne: „nie widziałam”, „jestem może bledsza” świadczą o liryce bezpośredniej, osobistej, wyznania). Pierwszy wers podaje nam informację o czasie oczekiwania na jego powrót – miesiąc, a dwa kolejne mówią o fizycznych i psychicznych skutkach, odciśniętych na niej z tego powodu:
„Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca”.


Podczas gdy trzy pierwsze linijki mówią o stanie podmiotu lirycznego, spowodowanym tęsknotą za ukochanym, tak ostatni wers – jak zawsze w miniaturach autorstwa poetki – nadaje zupełnie nową perspektywę jej słowom. Mimo wstępu o czterotygodniowej rozłące, o zapadnięciu na zdrowiu i wycofaniu się z życia towarzyskiego, podmiot śmiało kwituje swój stan:
„lecz widać można żyć bez powietrza!”.


Na czym polega niezwykłość tego wersu? Nazwanie ukochanego powietrzem może być kolejnym dowodem miłości: to przecież tlen jest najważniejszym warunkiem naszego istnienia. Bez niego nie można żyć tak samo, jak podmiot nie wyobraża sobie dalszej egzystencji bez ukochanego u boku. Czyżby jednak?

Wymowa wiersza jest bardzo gorzka. Okazuje się, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią uczucia, nawet tego największego i najsilniejszego. Zanik miłości nie determinuje zaniku podstawowych funkcji życiowych – mimo pojawienia się obezwładniającej apatii czy nagłej, nieuzasadnionej senności, serce podmiotu lirycznego nie przestaje bić. Zinterpretowanie powietrza jako ukochanego mężczyzny, z którym łączyło autorkę gorące uczucie pociąga za sobą bardzo smutny wniosek – nawet po wygaśnięciu największego uczucia życie biegnie dalej, czy tego chcemy, czy nie. „Można żyć bez powietrza!”, nic się nie dzieje, gdy nagle bliska nam osoba staje się kimś obcym („I nic.”).

strona:    1    2  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: