Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Zielono mam w głowie - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Kilka słów wstępu

Utrzymany w witalistyczno-afirmacyjnym nastroju wiersz „Zielono mam w głowie” Kazimierza Wierzyńskiego został opublikowany w jego debiutanckim tomie z 1919 roku, zatytułowanym „Wiosna i wino” i zaliczanym do jego największych poetyckich osiągnięć.

„Popularność dzieła literackiego odsłania tajemnice czytelników. Wielki sukces debiutu Kazimierza Wierzyńskiego stanowi intrygujący problem, będący przedmiotem rozważań socjologii kultury i krytyki literackiej. Pierwszy tom jego wierszy Wiosna i wino miał trzy wydania w latach 1919 – 1921, był powszechnie recytowany, cytowany i omawiany – został społecznie uznany za najwartościowszy wkład poezji w początkowy okres istnienia niepodległej Polski. Utwory literackie, będące wydarzeniami o doniosłości ogólnospołecznej, zaskakują zbiorowe potrzeby duchowe, a zatem ujawniają też strukturę czegoś, co można nazwać podświadomością grupy społecznej” (Krzysztof Dybciak, „Gry i podróże poetyckie – Kazimierz Wierzyński”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s.447).


Interpretacja

Kazimierz Wierzyński w wierszu „Zielono mam w głowie” podzielił się swoimi najważniejszymi filozoficznymi poglądami na życie i sztukę, przez co liryk jest często nazywany jego manifestem programowym. Poeta koncentruje się w nim wokół podziwu dla wiosny budzącej do życia otoczenie oraz młodzieńczej witalności i beztroski, dominującej w wyzwolonej Polsce.
„Z czego on się cieszy, może pomyśleć dzisiejszy czytelnik – z traktatu wersalskiego, z powstań śląskich, z wojny dwudziestego roku, z traktatu ryskiego? Ktoś może powiedzieć, że poeta nie musi się zajmować polityką. Oczywiście. Ale przecież komentatorzy Wierzyńskiego w Wiośnie i winie upatrują radości z odzyskanej niepodległości Polski” (Jan Marx, „Skamandryci”, Warszawa 1993, s. 138).


Sytuacja liryczna utworu jest jasna. Podmiot liryczny zachwyca się urodą najpiękniejszej według niego pory roku, jej atrybutami i przejawami w życiu człowieka. Swój podziw dla młodości i towarzyszącej jej niedojrzałości pomieszanej ze swoista dziecinnością wyraża słowami rozpoczynającymi wiersz:
„Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną
na klombach mych myśli sadzone za młodu”.


Idąc za stwierdzeniem badacza twórczości Wierzyńskiego, Krzysztofa Dybciaka, płaszczyzną, na której doskonale realizował się ten Skamandryta było „tworzenie związków alogicznych, (…) obrazów fantastycznych, naśladowanie – wszystko to tworzy inną rzeczywistość, rządzącą się specyficznymi prawami, rzeczywistość pełną niespodzianek i stanowiącą układ ściśle związany z postawą ja lirycznego. Za główne komponenty tej postawy uznać trzeba poczucie swobody i potęgi” (Krzysztof Dybciak, „Gry i podróże poetyckie – Kazimierz Wierzyński”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 450).

Opisuje zatem sam siebie jako pełnego nowych pomysłów i idei młodzieńca, porównując swój umysł do ogrodu, w którym dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, dobremu nasłonecznieniu, żyznej glebie i regularnemu podlewaniu rozkwitają fiołki. Jego serce – porównane w kolejnych linijkach do słońca - pozbawione jest charakterystycznych dla wieku dojrzałego udręk i problemów. Idąc za retoryką i metaforyką Wierzyńskiego, można byłoby je nazwać chmurami, które na szczęście w młodości nie zakrywają oślepiającego blasku słońca, czyli pełnego wiary i pomysłów serca:
„Pod słońcem co dało mi duszę błękitną
i które mi świeci bez trosk i zachodu”.


Gdy pierwsza opisuje beztroskie życie podmiotu lirycznego, tak druga zwrotka oddaje jego największe pragnienie. Będąc świadomym swego szczęścia, chciałby podzielić się nim z innymi. Z tego powodu cały czas się uśmiecha, rozdaje swoje fiołkowe bukiety, czyli pozytywne nastawienie do świata, by na koniec zdefiniować się jako „radosną wichurę zachwytu i szczęścia” i stwierdzić, że każdy poeta powinien być przede wszystkim… wiosną!

strona:    1    2  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: