Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kufer - analiza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Wiersz „Kufer” Kazimierza Wierzyńskiego jest przykładem liryki bezpośredniej, wyznania. Podmiot wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, o czym świadczą gramatyczne zakończenia czasowników i zaimki, np. „Taki mój rozkład jazdy”, „Cała moja ojczyzna”, „Kufer, mój wielki majątek, / Którego tutaj mam bronić”. Takie ujęcie przedstawianego problemu sprawia, iż jego spowiedź z lat emigracyjnej wędrówki jest bardziej autentyczna i skróceniu ulega dystans między nadawcą i odbiorcą tekstu. Zastosowanie w trzydziestu dwóch wersach swobodnej wersyfikacji zbliża tekst pod względem formalnym do wiersza wolnego.

Zatytułowanie dotyczącego toposu podróży wiersza słowem „Kufer” jest zabiegiem symbolicznym. Mało który wyraz w tak dużym stopniu oddaje kwintesencję wędrówki: zmiany miejsca zamieszkania, ciągłe przeprowadzki, pakowanie i rozpakowywanie rzeczy, ciągłe domykanie dorobku swojego życia w blaszanej walizce po uprzedniej dokładnej selekcji zgromadzonych do tej pory przedmiotów i pamiątek.

Odbiór wiersza nie przysparza trudności. Jak zawsze u propagującego nieskomplikowaną stylistykę Skamandryty Wierzyńskiego, w myśl hasła „Nie chcemy wielkich słów, chcemy wielkiej poezji; wówczas każde słowo stanie się wielkie”, tekst został napisany prostym i przejrzystym językiem, niepozbawionym negowanych często przez poetów kolokwializmów („psie wycie”, „spazm”, „najrozpaczliwszy rupieć”).

Nie znaczy to oczywiście, że Wierzyński całkowicie zrezygnował z środków poetyckiego wyrazu. Na dowód tego mamy w liryku:
  • Metafory, np. „Na strychu śpi mój powrót, / Kufer blachą okuty, walizy”),

  • Wyliczenia, np. „Paszporty, obywatelstwa,/ Emigracyjne wizy”),
    Ekspresyjne epitety, np. „najrozpaczliwszy rupieć”, „samotność dzika”, „obłąkany koniec”),

  • Anaforę: „Taki jest bagaż. Taki wojaż, / Taki mój rozkład jazdy”.


Poeta sięgnął po rymy nieregularne dokładne:
„…walizy;
…wizy;
…majątek;
…początek;
…dzieci;
…rupieci”;

Wyjątkiem jest rym przybliżony: „bronić – koniec”.

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: