Kufer - interpretacja ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Kufer - interpretacja

Interpretacja „Kufra” nie jest możliwa bez wstępnego zapoznania się z biografią jego autora, ponieważ w wierszu odnajdziemy szereg osobistych wątków. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak trudnych decyzji musiał dokonać Kazimierz Wierzyński, gdy w Polsce zaczął umacniać się antysemityzm i nietolerancja.

Dla kształtującego się po II wojnie światowej społeczeństwa nie było ważne, iż poeta była członkiem jednej z najważniejszych i najbardziej płodnych grup poetyckich Skamander, iż współtworzył kanon XX-wiecznej polskiej klasyki poetyckiej. Widząc jego nazwisko pod artykułem czy na obwolucie jakiegoś manifestu, widzieli przede wszystkim przedstawiciela znienawidzonego narodu żydowskiego. Z tych pobudek wniknęła między innymi decyzja Wierzyńskiego o wyjeździe z kraju. Nie mogąc już dłużej ścierpieć obserwowanej uległości Polaków wobec władz, ich zakłamania i wszechobecnego strachu przed napiętnowaniem i pamiętając jednocześnie o swoich korzeniach i przodkach, poeta spakował swój przysłowiowy „kufer” i wsiadł na statek. Zrobił to w nadziei na wolność słowa i przekonań, jaką miał zastać we Francji, a potem w Stanach Zjednoczonych. Nie przypuszczał jednak, iż raz z decyzją o opuszczeniu ojczyzny zapewnia sobie nie tyle spokój, lecz ciągłą samotność, permanentną tęsknotę i wszechogarniające poczucie obcości, towarzyszące każdemu emigrantowi, bez względu czy politycznemu, czy też zarobkowemu.

„Kufer” jest zapisem tułaczki podmiotu lirycznego, utożsamianego z powyższych względów z Wierzyńskim. Padającym informacjom o kolejnych przystankach i etapach podróży nie towarzyszy ekscytacja i podniecenie przed nieznanym. Podmiot wylicza kolejne odwiedzone kontynenty z ekscytacją charakterystyczną osobie znudzonej i przygnębionej:
„I przeprowadzka za przeprowadzką,
Z Ameryki do Europy,
Z Europy do Ameryki (…)”.
Czytając te wersy mamy wrażenie, że podmiot liryczny podróżuje raczej po polskiej wsi, a nie po odległej kulturowo i geograficznie Ameryce. Liczne zwroty na jego drodze świadczą o ciągłym poszukiwaniu własnego miejsca, jego przeprowadzki stały się jego codziennością do tego stopnia, iż w pierwszym etapie myli stację początkową – Europę, z docelową. Podróż nie jest dla niego ekscytującym, umożliwiającym poznanie nowych ludzi, obyczajów czy kultury doświadczeniem. Takie przedstawienie motywu różni się od dotychczasowych utworów polskiej poezji, w których nawet jeśli podmiot liryczny tęsknił za ojczyzną, to i tak zwracał uwagę na egzotykę odwiedzanych miejsc.


W nostalgicznym, wręcz przygnębiającym tonie utrzymany jest cały liryk Wierzyńskiego, znanego wielu osobom jako autora radosnego manifestu „Zielono mi w głowie”. Osią wiążącą te uczucia i punktem kulminacyjnym całego wspomnieniowej relacji jest dostrzeżenie pośród rupieci na strychu tytułowego kufra „okutego blachą”, pełnego szpargałów i staroci, towarzyszących podmiotowi w czasie wielu lat tułaczki:
„I śród niezdatnych na nic rupieci
Samotność dzika, gorycz nostalgii,
Najrozpaczliwszy rupieć”.
Poczucie samotności i wyizolowania zostało podkreślone przymiotnikiem „dzika”, a świadomość nostalgii potęguje zestawienie jej z określeniem „gorycz”.

Mimo nieograniczonej możliwości pojechania w każdą dowolną część świata, podmiot liryczny z perspektywy czasu nazywa swój wybór powierzchownym i „zamkniętym”:
„Taki mój rozkład jazdy:
Wszystkie strony świata otwarte
A wyjścia z żadnej.
Taki jest potrzask. Ani co wziąć stąd,
Ani z czym dobiec na koniec:
Strych mój i powrót,
Zguba i miłość,
Której zabić nie umiem
Ani obronić”.
Wolność wyboru miejsca zamieszkania jest tylko pozorna. Tak naprawdę podmiot czuł, że nie ma wyjścia, ponieważ jego serce zostało w kraju dzieciństwa i młodości, rządzonym teraz przez wrogich jego pochodzeniu ludzi. W tamtym czasie czuł się niczym w potrzasku, nie potrafiąc zdusić w sobie miłości do Polski i tęsknoty za nią. Swoje tułacze życie postrzegał niczym rozkład jazdy, w którym przystankami i przesiadkami są: „Paszporty, obywatelstwa, / Emigracyjne wizy”.

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia

Tagi:
Partner serwisu: