Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Szewczyk - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Kilka słów wstępu

Wiersz „Szewczyk” Bolesława Leśmiana został opublikowany w zbiorze „Łąka” z 1820 roku.

Poruszając w nim egzystencjalno–filozoficzną problematykę, skupiającą się wokół istoty ludzkiego bytu i sensu istnienia, autor wpisał się tym samym w znany w polskiej literaturze od czasów średniowiecznej „Bogurodzicy”, renesansowych „Pieśni” Jana Kochanowskiego czy romantycznych liryków Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza motyw dialogu z Bogiem.

Interpretacja

Sytuacja liryczna w wierszu nie jest skomplikowana. Po zapadnięciu nocy, w mroku, gdzie „kończy się ulica” tytułowy szewczyk – „kuternoga”:
„Szyje, wpatrzony w zmór odmęty,
Buty na miarę stopy Boga,
Co mu na imię - Nieobjęty!”.

Podołanie temu trudnemu zadanie spędza sen z powiek bohatera, który nie zamierza robić sobie przerwy na sen czy posiłek, póki nie uszyje butów dla Stwórcy.

Po przedstawieniu tej scenki następuje refren, w którym autor błogosławi cnoty szewczyka – pracowitość, zapał i rzemieślniczy talent:
„Błogosławiony trud,
Z którego twórczej mocy
Powstaje taki but
Wśród takiej srebrnej nocy!”

W kolejnej zwrotce ujawnia się podmiot liryczny wiersza, którym okazuje się być szewczyk. Wygłasza on apostrofę do Boga, prosząc go o pomoc w uszyciu butów: o siłę, determinację i odrobinę pomysłu, aby potem Stwórca nie musiał się wstydzić, gdy w Niebie będą podsumowywać pracę ziemskiego szewczyka:
„Boże obłoków, Boże rosy,
Naści z mej dłoni dar obfity,
Abyś nie chadzał w niebie bosy
I stóp nie ranił o błękity!
Niech duchy, paląc gwiazd pochodnie,
Powiedzą kiedyś w chmur powodzi,
Że tam, gdzie na świat szewc przychodzi,
Bóg przyobuty bywa godnie”.


Po przerwaniu opowieści znanym refrenem Leśmian ponownie oddaje głos szewczykowi, który tym razem wygłasza swoisty monolog, będący kwintesencją prostego postrzegania świata. Rzemieślnik przeprasza Boga, że może mu podarować jedynie buty, podczas gdy otrzymał od niego największy dar – życie:
„Dałeś mi, Boże, kęs istnienia,
Co mi na całą starczy drogę -
Przebacz, że wpośród nędzy cienia
Nic ci, prócz butów, dać nie mogę”.


Druga część zwrotki przynosi definicję szycia, porównanego do istnienia. Skoro – zdaniem szewczyka – „W szyciu nic nie ma, oprócz szycia”, radzi on skupić się właśnie na tej czynności i ni zaprzątać sobie głowy niczym innym. Podobnie jest z życiem:
„W życiu nic nie ma, oprócz życia,
Więc żyjmy aż po kres mogiły!”


Liryk jest zatem pochwałą życia i afirmacją jego wszystkich aspektów. Leśmian pokazuje, że każdy człowiek może być szczęśliwy, wystarczy tylko odnaleźć pole, na którym można się wykazać swoimi talentami, a ciężka praca nie będzie udręką, lecz możliwością zrealizowania swoich celów. Należy pamiętać jednak, by - zamiast stawiać przed sobą trudne do zrealizowania, ale w ogólnym mniemaniu szczytne i godne naśladowania cele – skupić się na bardziej prozaicznych i praktycznych aspektach samorealizacji. Unikniemy w ten sposób przykrego poczucia niespełnienia, rozgoryczenia i braku satysfakcji. Mimo iż szczytnym celem jest dążenie do ideału i doskonałości na wzór Boga, pamiętać należy, że jest to bardzo trudne i w większości przypadków – ze względu na ludzką naturę – nieosiągalne. Leśmian tym wierszem zapewnia, że wystarczy wygospodarować dla siebie mały ogródek, by znaleźć szczęście, wystarczy odnaleźć mały aspekt życia, który sprawi na radość i da poczucie współtworzenia świata, tak jak tytułowemu szewczykowi szycie butów dało świadomość, iż jest potrzebny, a jego praca jest ważna.On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: