Urszula Kochanowska - geneza ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Urszula Kochanowska - geneza

Nawiązujący do renesansowego cyklu dziewiętnastu „Trenów” Jana Kochanowskiego, będących wyrazem tęsknoty za przedwcześnie zmarłą dwuipółletnią córkę Urszulkę, utwór Bolesława Leśmiana ukazał się w trzecim zbiorze autora, „Napój cienisty” z 1936 roku.

Międzywojenny autor odnosi się w nim do wiersza powstałego ponad czterysta lat wcześniej, kończącego żałobny cykl dzieł Jana z Czarnolasu. Prócz odczytania go jako głos w sprawie polemiki filozoficznej z Kochanowskim, „Urszula Kochanowska” jest także wyrazem osobistych poglądów Leśmiana na śmierć i życie pozagrobowe, czyli kwestie występujące w pierwszych tekstach kultury, aż do czasów współczesnych (na przykład biblijna „Księga Hioba”, średniowieczna „Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”, „Lament świętokrzyski”, „Bogurodzica”, renesansowe liryki Jana Kochanowskiego – „Czego chcesz od nas, Panie”; „Treny”; „Psałterz Dawidów”, Mickiewiczowskie „Dziady, cz. III”, modernistyczne hymny Jana Kasprowicza – „Dies irae”; „Święty Boże”, „Święty Mocny” czy opowiadanie Stefana Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, Miłoszowska „Piosenka o końcu świata” czy „Sprawozdanie z raju” Zbigniewa Herberta).

Innym tekstem Leśmiana, podejmującym ten wątek, jest wiersz „Trupięgi”. W obu lirykach:

„Śmierć nie ma nic wspólnego z wyobrażeniami chrześcijańskimi. Niebo w poezji Leśmiana jest puste „(…) po śmierci w niebios przybyłem pustkowie” – mówi Urszula. Okazuje się, że marzeniem dziecka jest rzeczywistość ziemska. Ma możność obcowania z tajemnicą świata (Bogiem), ale oczekiwanie na rodziców okazuje się czymś ważniejszym. W „Trupięgach” również poddaje w wątpliwość sens potocznych wyobrażeń religijnych, operuje kategoriami ziemskimi, laickimi i głęboko humanistycznymi” („Oryginalność poezji Bolesława Leśmiana”, Teresa Bojczewska, „Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego”, Warszawa 1996, s. 137-139).
Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia

Tagi:
Partner serwisu: