W malinowym chruśniaku - analiza ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

W malinowym chruśniaku - analiza

Pierwszy z Leśmianowskiego cyklu „W malinowym chruśniaku”, tytułowy wiersz charakteryzuje się liryzmem, nastrojowością, bogactwem obrazowania i kunsztowną formą.

Utwór jest przykładem liryki bezpośredniej. Męski podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie, na co wskazują użyte przez niego sformułowania: „[ja] nie wiem”, „[ja] porwałem”. Wspominając wspólne chwile spędzone w zaciszu dzikich owocowych krzewów, zwraca się do swojej partnerki („miałaś”, „żeś dotknęła”).

Po względem formalnym i tematycznym utwór należy zaklasyfikować do erotyków traktujących o miłości szczerej, delikatnej i bezinteresownej. Intymność uczuć, zmysłowy klimat pogłębia przyroda. Ze względu na ukazanie bohaterów na tle szczegółowo przedstawionej przyrody, utwór jest bardzo zmysłowy i oryginalny. Oryginalność poezji Leśmiana polega na przedstawieniu przyrody widzianej z bliska. Są to szczegóły typu: „guzy rdzawe na chorym liściu”, „złachmaniałe wisiory pajęczyn”, „żuk kosmaty”. To skrócenie perspektywy i uszczegółowienie obrazu ma uzasadnienie, gdyż zakochani znajdują się w tym chruśniaku – są blisko liści, pajęczyny i żuka. Leśmian nie ukazuje przyrody w sposób pejzażowy, nie wyraża bezpośrednio i retorycznie swego zachwytu dla piękna natury jak czyni to Staff w swojej poezji („ O, cóż jest piękniejsze niż wysokie drzewa”). Bo wówczas wers brzmiałby, np. O, jaki piękny jest malinowy chruśniak - „Oryginalność poezji Bolesława Leśmiana”, Teresa Bojczewska, „Od starożytności do współczesności. Wybrane tematy z języka polskiego”, Warszawa 1996, s. 137-139.

Leśmian wysublimował i zwielokrotnił opisywany przez podmiot stan podniecenia poprzez połączenie wrażeń zmysłowych (zabieg synestezji) i odwołanie do filozofii sensualizmu, na przykład wyeksponowanie czerwonej barwy i soczystości malin:
„Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podanej mi dłoni
Owoce, przepojone wonią twego ciała”.
Przywołany obraz został nasycony dużą ilością środków stylistycznych:
  • epitety: „chruśniak malinowy”, „liść chory”, „Rdzawe guzy”;

  • wyszukane metafory: „Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty”; „Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem”;

  • aliteracje: „wargami wygarniał”;

  • neologizmy: „złachmaniałych”; „nacichał”, „dziwoty”


Wiersz składa się z pięciu czterowersowych strof spiętych rymami okalającymi żeńskimi, dokładnymi o układzie ABBA (na przykład: „wzrokiem” – „sokiem”, „godziny” – „maliny”). Wyjątek stanowi zwrotka piąta, w której występują rymy krzyżowe ABAB:
„I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem twoje dłonie — oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła”.
Każda linijka tekstu liczy trzynaście zgłosek (7+6), co nadaje utworowi spokojny i jednostajny rytm.


Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Miejsce Czechowicza w literaturze
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Biografia Józefa Czechowicza
Żal - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Wit Stwosz - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
Erotyk - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza

Jasieński Bruno
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
But w butonierce - analiza
But w butonierce - interpretacja

Leśmian Bolesław
Dziewczyna - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Topielec - analiza
Topielec - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - geneza
W malinowym chruśniaku - analiza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - geneza
Pan Błyszczyński - analiza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - geneza
Szewczyk - analiza
Szewczyk - interpretacja
Dusiołek - analiza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - geneza
Dwoje ludzieńków - analiza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - geneza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Płyty Carusa - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
La prcieuse - analiza i interpretacja
La prcieuse - geneza

Słonimski Antoni
Credo - analiza i interpretacja
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Curriculum vitae - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Kowal - analiza
Kowal – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Przedśpiew - analiza
Przedśpiew - interpretacja
Ars poetica - analiza
Ars poetica - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Kartoflisko - interpretacja

Stanisław Przybyszewski

Tuwim Julian
Mieszkańcy - analiza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - geneza
Wiosna. Dytyramb - analiza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - geneza
Rzecz czarnoleska - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Sokrates tańczący - interpretacja
Sitowie - analiza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - geneza
Prośba o piosenkę - analiza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - geneza
Do krytyków - analiza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - geneza

Wierzyński Kazimierz
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
Motto - analiza i interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Kufer - analiza
Kufer - interpretacja
Kufer - geneza

Inne
Biografia Juliana Przybosia
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Główne założenia futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne cechy polskiego futuryzmu
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Poetyka „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Tematyka wierszy Przybosia

Tagi:
Partner serwisu: