Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Prośba o piosenkę - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Uważając, że piosenka, a nie pełne patosu hymny czy wyniosłe peany, jest gatunkiem najprostszym i najbardziej przystępnym dla ludzi, Julian Tuwim w wierszu „Prośba o piosenkę” zwraca się ze swoistą petycją do „Stwórcy” o zesłanie mu weny, ogromnej siły i bezgranicznej wiary w powodzenie swojej misji - stworzenie swego największego dzieła.

Sytuacja liryczna i kreacja podmiotu nie sprawiają trudności w odczytaniu: poeta prosi Boga o natchnienie poetyckie, symbolizowane przez bicie serca na wzór „gniewu oceanów, wichury krwi”:

„Jeżelim, Stwórco, posiadł Słowo, dar twój świetny,
Spraw, by mi serce biło gniewem oceanów,
Bym, jak dawni poeci prosty i szlachetny,
Wichurą krwi uderzał w możnych i tyranów”.


Podmiot pragnie być jak dawni poeci – „prosty i szlachetny”. Spełnienie tego warunku da mu siłę i odwagę do obnażenia prawdziwej natury „możnych i tyranów”, ich materialnych motywacji i braku szacunku dla innych ludzi. Przywołanie przodków wskazuje na ogromny szacunek dla ich wkładu w polską i światową literaturę oraz niezachwiania ich pewności, iż prostota i szlachetność słowa poetyckiego są najważniejszymi cnotami poezji.

Nie trzeba mu daru pisania górnolotnych, romantycznych hymnów dla bogaczy, ponieważ prości ludzie – posiadacze czystych serc pod brudnymi koszulami - ich nie zrozumieją, a to do nich chciałby dotrzeć swoją twórczością, wspomóc ich. Podmiotem kieruje szczera motywacja: chciałby zniszczyć całe zło panujące na świecie i wynagrodzić wszystkim biednym, poniżanym i tłamszonym dotychczasowe krzywdy:

„Lecz słowom mego gniewu daj błysk ostrej stali,
Brawurę i fantazję, rym celny i cienki,
Aby ci, w których palnę, prosto w łeb dostali
Kulą z sześciostrzałowej, błyszczącej piosenki!”.


Gotowość do pisania utworów atakujących bogaczy nie oznacza jednak, iż Tuwim podchodził bezkrytycznie do położenia ubogich i nierówności społecznych. Padające w drugiej zwrotce słowa: „A biegną za orkiestrą, co gra capstrzyk królom”, wskazują na mało pochlebne cechy biednych: ich ciekawość, małą inteligencję, przewrotność i brak zdecydowania, co udowodnili, gdy wybiegli z kolejki po chleb, słysząc dźwięki dworskiej orkiestry.


Niezwykle plastyczny, dowcipny i pełen ekspresywności liryk Juliana Tuwim dowodzi ogromnej wiedzy poety na temat sytuacji społecznej w państwie po odzyskaniu przez nie niepodległości i w pierwszych latach odbudowy. Poeta zdemaskował w nim zarówno pazerność rządu („możnych i tyranów”), jak i napiętnował pogoń za pustą rozrywką najuboższych, stawiając się jednak w finale za tymi drugimi. „Prośba o piosenkę” miała spowodować, iż za jego przykładem inni poeci stawią się za ubogimi i pokrzywdzonymi przez los i wpisała się w drugi – obok ironiczno-nonszalanckiego – nurtów uprawianej przez niego poezji (społecznikowski).On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: