Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Mieszkańcy - analiza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Ze względu na kreację podmiotu lirycznego ironiczno-satyryczny wiersz Juliana Tuwima „Mieszkańcy” należy zaliczyć do liryki pośredniej. Z punktu widzenie obserwatora adresat tekstu – czyli czytelnik – zapoznaje się z jednym dniem z życia tytułowych mieszkańców miasta.

Biorąc pod uwagę szczegółowość opisywanych etapów dnia – począwszy od pobudki, poprzez ubieranie się, wyjście z domu, spacer po mieście, kupno gazety, a skończywszy na „wyklepaniu” modlitwy wieczornej i zapadnięciu w sen, kolejną cechą gatunkową tego wiersza jest zakwalifikowanie go do liryki opisowej (lub liryki sytuacyjnej) i zwrócenie uwagi na budowę klamrową (dzień od pobudki do zaśnięcia).

Warstwa leksykalna wiersza jest najlepszym dowodem na słuszność spostrzeżenia Jana Marxa, poczynionego w solidnym opracowaniu twórczości grupy Skamander:
„Tuwim miał dar hipnotyzowania słowem. W hipnozie trudno przeprowadzać próbę sensu. Dlatego o Tuwimie napisano tyle pochlebnych sądów mało troszcząc się o realia. A jednak lekcja awangard, jaką przeszła dwudziestowieczna poezja, wyczuliła nas na słowo, które w poezji nie tylko powinno być piękne, ale także konieczne, więcej – niewymienne. Natomiast kurs magicznej władzy nad słowem mocno spadł w notowaniach giełd literackich. To, co poczytywano Tuwimowi za zasługi, mianowicie potoczystą naturalność jego wierszy zlepionych z wyświechtanych frazesów, dziś skłonni bylibyśmy traktować jako dość łatwą poetyzację. Tym bardziej, że epitet, metafora, obraz są u Tuwima dość konwencjonalne, przecież to tylko trochę odkurzona rekwizytornia modernizmu.
(…)
Właśnie w tej gorączkowej pasji kolekcjonerskiej graniczącej z semantyczną obsesją lub – jak chcą apologeci Tuwimowskiej poezji – czarnoksięstwem i magią poetycką leżała słabość jego wierszy, w których słowa rzadko służyły nazywaniu, częściej natomiast czarowaniu, uwodzeniu i hipnotyzowaniu czytelnika”
(Jan Marx, „Skamandryci”, Warszawa 1993, s. 21; 24).

Hipnotyzują właśnie strofy „Mieszkańców”, zarówno pod względem mistrzowskiej rytmizacji, jak i plastycznego i ironicznego, lecz prostego, a czasem wręcz przypominającego mowę uliczną języka („bredzą”; „bełkot”; „z mordą na piersi”; „pod łóżka włażą”; „spodnie na tyłkach zacerowane”; „łbem o nocniki chłodne trącając”).


Wśród środków poetyckiego obrazowania, użytych przez Tuwima, na pierwszy plan wysuwają się epitety będące połączeniem przymiotnika „straszny” w odpowiedniej formie gramatycznej z rzeczownikiem. Podmiot używa go sześć razy, tworząc w efekcie bardzo plastyczny, ekspresyjny i pejoratywny obraz polskiego społeczeństwa pierwszej połowy XX wieku i ujawniając swój negatywny stosunek do mieszczan. Powtórzenie tych epitetów na początku i końcu tekstu wyolbrzymia ten ujemny wydźwięk:
„Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.
(…)
W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie”.

Poza nimi poeta użył innych środków, uwypuklających egoizm, bezideowość i hipokryzję mieszczan, przedstawionych dzięki nim jako osoby prymitywne, odludki i głupcy:
 • Porównania, , np. „Jak ciasto, biorą gazety w palce”;

 • Metafory, np. „I żują, żują na papkę pulchną” – odnosi się do sposobu czytania gazety;

 • Hiperbole: „Aż, papierowym wzdęte zakalcem, / Wypchane głowy długo im puchną”).

 • Drobnomieszczańską tożsamość bohaterów wiersza podkreślają także zdrobnienia („krawacik”; „kieszonki”) oraz ironiczny kontrast, zwracający uwagę na brak celu tytułowych mieszkańców, dla których „spodnie na tyłkach zacerowane” stają się „wartością wielebną”, „świętym nabytkiem”.

  strona:    1    2    On chce TO zrobić,
  a Ty nie jesteœ gotowa?

  10 zdań, które pomogą Ci
  zatrzymać chłopaka przy sobie!

  Mój pierwszy raz...

  Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Biografia Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  Żal - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Powrót - interpretacja i analiza
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

  Jasieński Bruno
  But w butonierce - interpretacja
  But w butonierce - analiza
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

  Leśmian Bolesław
  W malinowym chruśniaku - geneza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - analiza
  Urszula Kochanowska - geneza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - analiza
  Topielec - interpretacja
  Topielec - analiza
  Dziewczyna - interpretacja
  Dziewczyna - analiza
  Dwoje ludzieńków - geneza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dusiołek - geneza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Szewczyk - analiza
  Pan Błyszczyński - geneza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - analiza

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  La précieuse - geneza
  La précieuse - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Przedśpiew - interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Kowal – interpretacja
  Kowal - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja
  Wysokie drzewa - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja
  Curriculum vitae - analiza
  Kartoflisko - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Ars poetica - analiza

  Słonimski Antoni
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
  Credo - analiza i interpretacja

  Tuwim Julian
  Sokrates tańczący - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - analiza
  Mieszkańcy - geneza
  Mieszkańcy - interpretacja
  Mieszkańcy - analiza
  Do krytyków - geneza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - analiza
  Prośba o piosenkę - geneza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - analiza
  Sitowie - geneza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - analiza

  Wierzyński Kazimierz
  Kufer - geneza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Motto - analiza i interpretacja
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

  Inne
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne założenia futuryzmu
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
  Biografia Juliana Przybosia
  Tematyka wierszy Przybosia
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Poetyka „Żagarów”

  Tagi: