ARTYKUL ------ http://ostatnidzwonek.pl/dwudziestolecie-miedzywojenne/tresc-1592.html ----------------
 Mieszkańcy - analiza ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Mieszkańcy - analiza

Ze względu na kreację podmiotu lirycznego ironiczno-satyryczny wiersz Juliana Tuwima „Mieszkańcy” należy zaliczyć do liryki pośredniej. Z punktu widzenie obserwatora adresat tekstu – czyli czytelnik – zapoznaje się z jednym dniem z życia tytułowych mieszkańców miasta.

Biorąc pod uwagę szczegółowość opisywanych etapów dnia – począwszy od pobudki, poprzez ubieranie się, wyjście z domu, spacer po mieście, kupno gazety, a skończywszy na „wyklepaniu” modlitwy wieczornej i zapadnięciu w sen, kolejną cechą gatunkową tego wiersza jest zakwalifikowanie go do liryki opisowej (lub liryki sytuacyjnej) i zwrócenie uwagi na budowę klamrową (dzień od pobudki do zaśnięcia).

Warstwa leksykalna wiersza jest najlepszym dowodem na słuszność spostrzeżenia Jana Marxa, poczynionego w solidnym opracowaniu twórczości grupy Skamander:
„Tuwim miał dar hipnotyzowania słowem. W hipnozie trudno przeprowadzać próbę sensu. Dlatego o Tuwimie napisano tyle pochlebnych sądów mało troszcząc się o realia. A jednak lekcja awangard, jaką przeszła dwudziestowieczna poezja, wyczuliła nas na słowo, które w poezji nie tylko powinno być piękne, ale także konieczne, więcej – niewymienne. Natomiast kurs magicznej władzy nad słowem mocno spadł w notowaniach giełd literackich. To, co poczytywano Tuwimowi za zasługi, mianowicie potoczystą naturalność jego wierszy zlepionych z wyświechtanych frazesów, dziś skłonni bylibyśmy traktować jako dość łatwą poetyzację. Tym bardziej, że epitet, metafora, obraz są u Tuwima dość konwencjonalne, przecież to tylko trochę odkurzona rekwizytornia modernizmu.
(…)
Właśnie w tej gorączkowej pasji kolekcjonerskiej graniczącej z semantyczną obsesją lub – jak chcą apologeci Tuwimowskiej poezji – czarnoksięstwem i magią poetycką leżała słabość jego wierszy, w których słowa rzadko służyły nazywaniu, częściej natomiast czarowaniu, uwodzeniu i hipnotyzowaniu czytelnika”
(Jan Marx, „Skamandryci”, Warszawa 1993, s. 21; 24).
Hipnotyzują właśnie strofy „Mieszkańców”, zarówno pod względem mistrzowskiej rytmizacji, jak i plastycznego i ironicznego, lecz prostego, a czasem wręcz przypominającego mowę uliczną języka („bredzą”; „bełkot”; „z mordą na piersi”; „pod łóżka włażą”; „spodnie na tyłkach zacerowane”; „łbem o nocniki chłodne trącając”).


Wśród środków poetyckiego obrazowania, użytych przez Tuwima, na pierwszy plan wysuwają się epitety będące połączeniem przymiotnika „straszny” w odpowiedniej formie gramatycznej z rzeczownikiem. Podmiot używa go sześć razy, tworząc w efekcie bardzo plastyczny, ekspresyjny i pejoratywny obraz polskiego społeczeństwa pierwszej połowy XX wieku i ujawniając swój negatywny stosunek do mieszczan. Powtórzenie tych epitetów na początku i końcu tekstu wyolbrzymia ten ujemny wydźwięk:
„Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie.
(…)
W strasznych mieszkaniach straszni mieszczanie”.
Poza nimi poeta użył innych środków, uwypuklających egoizm, bezideowość i hipokryzję mieszczan, przedstawionych dzięki nim jako osoby prymitywne, odludki i głupcy:
 • Porównania, , np. „Jak ciasto, biorą gazety w palce”;

 • Metafory, np. „I żują, żują na papkę pulchną” – odnosi się do sposobu czytania gazety;

 • Hiperbole: „Aż, papierowym wzdęte zakalcem, / Wypchane głowy długo im puchną”).

 • Drobnomieszczańską tożsamość bohaterów wiersza podkreślają także zdrobnienia („krawacik”; „kieszonki”) oraz ironiczny kontrast, zwracający uwagę na brak celu tytułowych mieszkańców, dla których „spodnie na tyłkach zacerowane” stają się „wartością wielebną”, „świętym nabytkiem”.

  strona:    1    2  
  

  Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Biografia Józefa Czechowicza
  Żal - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza

  Jasieński Bruno
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
  But w butonierce - analiza
  But w butonierce - interpretacja

  Leśmian Bolesław
  Topielec - analiza
  Topielec - interpretacja
  Urszula Kochanowska - analiza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - geneza
  W malinowym chruśniaku - analiza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - geneza
  Pan Błyszczyński - analiza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - geneza
  Szewczyk - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - geneza
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - geneza
  Dziewczyna - analiza
  Dziewczyna - interpretacja

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  La prcieuse - analiza i interpretacja
  La prcieuse - geneza

  Słonimski Antoni
  Credo - analiza i interpretacja
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Wysokie drzewa - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja
  Kowal - analiza
  Kowal – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Przedśpiew - interpretacja
  Ars poetica - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Kartoflisko - interpretacja
  Curriculum vitae - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja

  Stanisław Przybyszewski

  Tuwim Julian
  Mieszkańcy - geneza
  Wiosna. Dytyramb - analiza
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Sokrates tańczący - interpretacja
  Sitowie - analiza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - geneza
  Prośba o piosenkę - analiza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - geneza
  Do krytyków - analiza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - geneza
  Mieszkańcy - analiza
  Mieszkańcy - interpretacja

  Wierzyński Kazimierz
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
  Motto - analiza i interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Kufer - analiza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - geneza

  Inne
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Główne założenia futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
  Poetyka „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Tematyka wierszy Przybosia
  Biografia Juliana Przybosia
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)

  Tagi:
  Partner serwisu: