Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Mieszkańcy - interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

„Mieszkańcy” Juliana Tuwim to tekst niezwykle kontrowersyjny, demaskatorski, piętnujący i pamfletowy. Podmiot liryczny pełni rolę obserwatora i socjologa. Przyglądając się jednemu dniu z życia tytułowej warstwy społecznej – od momentu pobudki, poprzez ubieranie się, wyjście z domu, spacer po mieście, kupno gazety, a skończywszy na „wyklepaniu” modlitwy wieczornej i zapadnięciu w sen, dochodzi do bardzo gorzkich wniosków, zamykających się w kilku punktach i dotykających kilku kwestii. Mieszkańców cechuje:
 • Zajmowanie się mało istotnymi czynnościami, problemami i ideami, czego przykładem jest narzekanie na wszystko – pogodę, ceny w sklepach, zaledwie w kilka chwil po przebudzeniu:

 • „Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą,
  Że deszcz, że drogo, że to, że tamto.
  Trochę pochodzą, trochę posiedzą,
  I wszystko widmo. I wszystko fantom”.

  Nieustanna negacja rzeczywistości towarzyszy im przez cały dzień, wypełniając każdą ich myśl, monolog lub dialog, określoną w wierszu negatywnym „bełkotem”. Wers „Trochę pochodzą, trochę posiedzą” świadczy o ich niezdecydowaniu i braku celu, do którego mogą konsekwentnie dążyć i czerpać radość po jego zrealizowaniu. A tak – pozostaje im jedynie narzekanie i kręcenie się z kąta w kąt,

 • zbytnia pedanteria, zarówno w kwestii wyglądu, jak i zachowania, wskazująca na obezwładniający ich strach przed nieznanym i pogłębiającą się nerwicę lękową:


 • „Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie,
  Krawacik musną, klapy obciągną,
  (…)
  Jak ciasto biorą gazety w palce
  I żują, żują na papkę pulchną,
  Aż papierowym wzdęte zakalcem,
  Wypchane głowy grubo im puchną”;


 • zatracanie się w mało istotnych kwestiach, aby jakoś zająć czas i nie myśleć o beznadziejności własnej egzystencji, o czekających ich wyzwaniach czy narastającej pewności, iż są za mało odważni, by zacząć żyć „naprawdę”:


 • „I znowu mówią, że Ford... że kino...
  Że Bóg... że Rosja... radio, sport, wojna...
  Warstwami rośnie brednia potworna,
  I w dżungli zdarzeń widmami płyną”.


  Choć sprawiają wrażenie inteligentnych i śledzących bieżące wydarzenia – „że Ford... że kino.../ Że Bóg... że Rosja... radio, sport, wojna”, mimo iż chodzą do kin, teatrów, na wystawy, to jednak cały ten rozwój duchowy jest jedynie realizowaniem modnego w dwudziestoleciu stylu życia. Udział w kulturalnych przedsięwzięciach traktują jak okazję do założenia nowego garnituru czy sznura pereł, a nie jak szansę na rozszerzenie swojego ciasnego światopoglądu i pogłębienie wiedzy. Przypominają tym samym Młodziaków z powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”.

 • fałszywa pobożność polegająca na mechanicznym powtarzaniu tekstu modlitwy bez wczytania się w jej sens czy motywy:


 • „Potem się modlą: od nagłej śmierci...
  ...od wojny... głodu... odpoczywanie
  ”.


  Zbiorowy portret mieszczaństwa polskiego dotyczy społeczeństwa pierwszej połowy XX wieku, kształtującego się tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po tragedii pierwszej wojny światowej, która: „(…) obok przemian w politycznej i biologicznej strukturze Europy – przyniosła gwałtowne zmiany w sferze wyobrażeń moralno-społecznych. Wymazaniu uległo poczucie ciągłości wzorów kulturowych. Rozpierzchła się świadomość bezpiecznego „zadomowienia” w ustabilizowanym i liberalnym porządku historycznym. (…)
  Tradycyjna wiara w rezerwy kulturalne, gwarantujące Europie odnowę i ocalenie, okazała się więc złudzeniem. Repertuar odwiecznych ideałów, marzeń i oczekiwań humanistycznych naznaczony został uwiądem i starością”
  (Andrzej Gronczewski, „Obroty Rzeczy czarnoleskiej – Julian Tuwim”, [w:] „Poeci dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki 2”, pod red. Ireny Maciejewskiej, Warszawa 1982, s. 356-357).


  strona:    1    2    On chce TO zrobić,
  a Ty nie jesteœ gotowa?

  10 zdań, które pomogą Ci
  zatrzymać chłopaka przy sobie!

  Mój pierwszy raz...

  Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Biografia Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  Żal - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Powrót - interpretacja i analiza
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

  Jasieński Bruno
  But w butonierce - interpretacja
  But w butonierce - analiza
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

  Leśmian Bolesław
  W malinowym chruśniaku - geneza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - analiza
  Urszula Kochanowska - geneza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - analiza
  Topielec - interpretacja
  Topielec - analiza
  Dziewczyna - interpretacja
  Dziewczyna - analiza
  Dwoje ludzieńków - geneza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dusiołek - geneza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Szewczyk - analiza
  Pan Błyszczyński - geneza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - analiza

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  La précieuse - geneza
  La précieuse - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Przedśpiew - interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Kowal – interpretacja
  Kowal - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja
  Wysokie drzewa - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja
  Curriculum vitae - analiza
  Kartoflisko - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Ars poetica - analiza

  Słonimski Antoni
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
  Credo - analiza i interpretacja

  Tuwim Julian
  Sokrates tańczący - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - analiza
  Mieszkańcy - geneza
  Mieszkańcy - interpretacja
  Mieszkańcy - analiza
  Do krytyków - geneza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - analiza
  Prośba o piosenkę - geneza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - analiza
  Sitowie - geneza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - analiza

  Wierzyński Kazimierz
  Kufer - geneza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Motto - analiza i interpretacja
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

  Inne
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne założenia futuryzmu
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
  Biografia Juliana Przybosia
  Tematyka wierszy Przybosia
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Poetyka „Żagarów”

  Tagi: