Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Wiosna. Dytyramb - geneza

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Gdy w 1918 roku Julian Tuwim w 10 (marcowym) numerze czasopisma literackiego "Pro Arte et Studio" opublikował napisany trzy lata wcześniej wiersz „Wiosna. Dytyramb”, wybuchł jeden z największych skandali artystyczno-literackich w międzywojennej Polsce.

Tekst wiersza nawiązuje do wiersza „Paryż się budzi”, autorstwa słynnego francuskiego poety modernistycznego Artura Rimbauda. Tuwim nie tylko odciął się od powielanego do tej pory przez konwencję obrazu wiosny, lecz także za pomocą potocznego, nieraz wulgarnego języka prymitywnie przedstawił seks, wpisując go w krąg tematów poezji.

Od tej pory w prawie całej prasie warszawskiej Tuwima zaczęto nazywać poetą „pornograficznym”, „zdegenerowanym” i „wyuzdanym”, a jego działo nazywać „pozbawionym jakichkolwiek wartości literackich”. Opinia ta była bardzo powszechna, ponieważ "Pro Arte et Studio" było tytułem poczytnym, wydawanym i rozpowszechnianych przez młodzież Uniwersytetu Warszawskiego.

Poeta miał problemy z powodu napisania „Wiosny” dużo wcześniej przed jej opublikowaniem. Wiersz został zaakceptowany do druku po bardzo długiej dyskusji i – jak pisze Maciej Tramer w internetowej „Edupedii”: „po zdecydowanym sprzeciwie trzech spośród ośmiu członków komitetu redakcyjnego czasopisma”.

Po publikacji pracującą w redakcji czasopisma młodzież oskarżono o „zepsucie moralne”, zażądano nawet wprowadzenia zewnętrznej kontroli, mającej w przyszłości zapobiec podobnym incydentom. Gdy krążące powszechnie opinie nie wnosiły żadnych merytorycznych uwag, pierwsza konstruktywna krytyka dzieła Tuwima ukazała się właśnie w "Pro Arte et Studio":
„w 11 numerze Pro Arte et Studio - broniący prawa do wolności światopoglądu List otwarty do redakcji W. Zawistowskiego oraz stanowiący - zdaniem redakcji - pierwszą poważną krytykę [...], pierwszą próbę wniknięcia w istotę utworu List otwarty do Juliana Tuwima, podpisany przez jedenastu kolegów akademików stanowiących tzw. grupę Rościszowskiego”

W obronie „Wiosny” i Tuwima stanęli redaktorzy czasopisma. W wydrukowanym w tym samym numerze artykule „Odpowiedzi Redakcji na List otwarty” – rzekomo autorstwa Jana Lechonia – upomnieli się o prawo wolności wyboru własnej drogi poetyckiej.


„Wiosna” spełniła nie tylko rolę prekursorki w łamaniu ustalonych konwencji, lecz także połączyła przyszłych Skamandrytów:
„Z jednej strony - rozłam w redakcji "Pro Arte et Studio", będący bezpośrednim skutkiem opublikowania kontrowersyjnego utworu, w konsekwencji zadecydował o ukształtowaniu się czasopisma jako pierwszego organu przyszłej grupy poetyckiej Skamander; z drugiej - zdecydowane wystąpienie przyszłych pikadorczyków w obronie wiersza przyjmowane jest przez badaczy za pierwsze grupowe wystąpienie przyszłych skamandrytów”.


Wiersz podzielił nie tylko ludzi skupionych wokół periodyku, lecz także całe środowisko kulturalne epoki międzywojennej oraz czasów współczesnych, oceniających z perspektywy czasu wkład Tuwima w rozwój poetyki czy jego innowacyjność w podejmowaniu tematów.

Do grona jego gorących zwolenników po opublikowaniu i odkryciu po II wojnie światowej „Wiosny” dołączyli m.in. Wilam Horzyca, Ostap Ortwin, Karol Wiktor Zawodziński, Stefan Napierski, Mieczysław Jastrun, Kazimierz Wyka oraz Artur Sandauer. Dowodzą tego fragmenty ich opracowań, listów czy wspomnień:
„Kłębi się w nim i pręży wrodzony mu z natury, organiczny zasób żywej jak ukrop energii emocjonalnej o bardzo wysokim napięciu (…) jest cały nią naładowany (…) stoją tu wszystkie nerwy w ciągłym napięciu pod chłostą dojmujących emocji” – Ortwin,


„W nieustannym doskonaleniu się Tuwima, w dążeniu do prawdy i pogłębiania; w rośnięciu jego wszerz i wzwyż, które uderza przy studiowaniu jego „Wierszy zebranych” (…) widzimy też charakterystyczny postęp” – Zawodziński.


strona:    1    2    3  On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: