Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   
Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Serwus, madonna - analiza i interpretacja

© - artykuł chroniony prawem autorskim autor: Karolina Marlęga

Konstanty Ildefons Gałczyński opublikował wiersz „Serwus, madonna” w 1929 roku i okazał się on być najpopularniejszym utworem w całym dorobku poety. Podobnie jak w przypadku „Kryzysu w branży szarlatanów”, wiersz ten jest hołdem złożonym folklorowi z pogranicza miasta i wsi, drobnym rzezimieszkom, kuglarzom i awanturnikom.

Już w samym tytule mamy do czynienia z niecodziennym zestawieniem. Użycie w jednym zdaniu potocznego zwrotu „serwus” z określeniem Matki Boskiej „madonna” nikomu nie przyszłoby do głowy, zwłaszcza w przedwojennej Polsce. Gałczyński nie dość, że tego dokonał, to zdeprecjonował niejako dodatkowo Najświętszą Panienkę, zapisując jej przydomek małą literą. Nie należy jednak rozumieć tego zabiegu jako próby ataku na religijne wartości, wręcz przeciwnie jest to bardzo osobisty hymn chwalebny. Wyjątkowość utworu polega na tym, iż podmiotem lirycznym jest awanturnik, cygan-poeta, przedstawiciel bohemy, który wyznaje swoje uwielbienie „madonnie” we właściwy sobie, zawadiacki sposób.

Mężczyzna nie ukrywa, że nie należy do grona wielkich artystów, co więcej nikomu nie zazdrości także ani sławy ani talentu. Jego prawdziwym żywiołem jest nocne życie, balangi, popijawy i awantury. Nie ukrywa, że jest łotrem i łobuzem, którego doskonale zna policja. Mężczyzna jest także poetą, którego znają redaktorzy czasopism literackich. Podmiot liryczny regularnie wypowiada zwrot „serwus madonna”, zupełnie tak, jakby się modlił, albo wznosił kolejny toast.

Poeta postrzega „madonnę” jako piękną młodą kobietę przybraną w kaczeńce, kwiaty kojarzące mu się nieodzownie z okresem dzieciństwa. Warto także zwrócić uwagę, iż podmiot liryczny wspomina, że skraplająca ją rosa potrafiła obmyć brud. Widzimy więc, że „madonna” to symbol ideału, czystości, utraconego dzieciństwa poety. Można powiedzieć, że jest ona muzą dającą natchnienie do tworzenia.

Utwór można określić mianem hymnu, o czym najlepiej świadczy jego budowa. Wiersz składa się z pięciu strof, te z koeli zbudowane są z trzech trzynastozgłoskowych wersów i jednego powtarzalnego pięciozgłoskowego („serwus, madonna”). Pięciozgłoskowy wers należy traktować jako refren, który jest powtórzeniem tytułu wiersza. Jeśli chodzi o rymy, to mamy tu do czynienia głównie z dokładnymi rymami przeplatanymi. „Serwus, madonna” jest utworem melodyjnym, dzięki czemu doskonale nadaje się do śpiewania.

On chce TO zrobić,
a Ty nie jesteœ gotowa?

10 zdań, które pomogą Ci
zatrzymać chłopaka przy sobie!

Mój pierwszy raz...

Zobacz inne artykuły:

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”

Tagi: