JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską ostatnidzwonek.pl
      Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Dwudziestolecie miedzywojenne

JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

„Rozumiejąc jasno, że sporadyczna i izolowana reforma sztuki w oderwaniu jej od samego życia, którego, tętnem i funkcją organiczną jest sztuka każda, musi się okazać z gruntu czczą, bezowocną i jałową, nie mając jednocześnie czasu na żadne kroki przedwstępne i przygotowawcze w tym kierunku - życie i sztuka polska grożą zaduszeniem, a jedynym możliwym i skutecznym w takim wypadku środkiem jest niezwłoczna tracheotomia - my, futuryści polscy, przystępujemy z dniem dzisiejszym do wielkiej radykalnej przebudowy i reorganizacji życia polskiego i wzywamy wszystkich obywateli wolnej Rzeczypospolitej Polskiej do zorganizowanego współdziałania i pomocy” – fragment „Mańifestu w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća”.


„JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską” - dzieło poetów skupionych wokół pisma „Katarynka”, Brunona Jasieńskiego, Tytusa Czyżewskiego, Stanisława Młodożeńca i Anatola Sterna, zostało opublikowane w Krakowie w czerwcu 1921 roku. Od momentu premiery zbiór kontrowersyjnych, pełnych prowokacyjnych tez i odniesień artykułów został nazywany pierwszym manifestem polskich futurystów.

W jego skład weszły „mańifesty”:
- „Mańifest w sprawie natyhmiastowej futuryzacji żyća”,
- „Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej”,
- „Mańifest w sprawie poezji futurystycznej”,
- „Mańifest w sprawie krytyki artystycznej”.

Interpretacja i analiza

Zbiór programowych tekstów polskich futurystów zawiera kluczowe wyznaczniki stylu realizowanej przez nich sztuki. Wszystkie są napisane we właściwym dla Jasieńskiego i jego kompanów języku: opartym na zasadach fonetycznych i skojarzeniach.

Za najważniejsze przesłanki propagowanej w nich filozofii i poetyki można uznać:
 • zerwanie z niepotrafiącą sprostać współczesnym problemom tradycją (zamiana czołowych XIX i XX-wiecznych nurtów - kubizmu, ekspresjonizmu, prymitywizmu, dadaizmu i innych „izmów” - na „onanizm”), dekadenckimi i romantycznymi wartościami oraz logiką, określoną mianem „wynalazku burżuazji”;

 • wprowadzenie nowego stylu, nazwanego „futuryzmem”, przeznaczonego dla obywateli nowej, wolnej, Polski;

 • zaznaczenie łączności polskich twórców z rosyjskimi, traktowanymi jak nauczyciele i mentorzy;

 • poszukiwanie nowych wyzwań, tendencji, tematów, motywów, środków wyrazu celem nowych artystów w myśl zadania: „Każdy artysta obowiązany jest stworzyć zupełnie nową, niebywałą dotąd sztukę, którą ma prawo nazwać swoim imieniem”, w tym celu musi wyjść poza schemat w myśl hasła: „Artyści na ulicę!”, z kin i teatrów na miejski rynek, do tramwajów, samochodów, parków;

 • określenie nowych wyznaczników dzieła sztuki i podkreślenie roli czystego słowa w poezji;

 • konieczność tworzenia plakatów, mających zastąpić relikty przeszłości, czyli książki;

 • zamiast mówienia o nieistotnych, metafizycznych kwestiach, poezja ma traktować o rzeczach zwykłych i zaprzątających człowiekowi głowę podczas codziennych czynności: „Trzeba otworzyć na oścież wszystkie drzwi i okna, niech wywieje ten swąd piwnic i kościelnego kadzidła którym od dziecka uczyli was oddychać. Zaopatrzeni w gigantyczne respiratory, idziemy wam na spotkanie”;

 • zanegowanie wartości krytyki artystycznej, realizowanej na początku lat dwudziestych XX wieku, na rzecz oddania tego prawa i przywileju autorom dzieł: „Jako najbliżej rzeczy stojący i najbardziej, bądź co bądź kompetentni - mogą powiedzieć na ten temat parę ciekawych słów, co w porównaniu z bezpłciową miamlaniną tzw. "krytyków zawodowych" będzie już skarbem nie do obliczenia. Publiczność będzie miała recenzje, o które jej chodzi, i to z najpierwszego źródła, zecerzy zaś nie będą nadal zmuszani do składania długich kolumn bzdur i niepotrzebności, co w związku z ich uświadomieniem klasowym stanowczo nie powinno być dopuszczalne”. • 

  Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Biografia Józefa Czechowicza
  Żal - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza

  Jasieński Bruno
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
  But w butonierce - analiza
  But w butonierce - interpretacja

  Leśmian Bolesław
  Dziewczyna - analiza
  Dziewczyna - interpretacja
  Topielec - analiza
  Topielec - interpretacja
  Urszula Kochanowska - analiza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - geneza
  W malinowym chruśniaku - analiza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - geneza
  Pan Błyszczyński - analiza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - geneza
  Szewczyk - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - geneza
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - geneza

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  La prcieuse - analiza i interpretacja
  La prcieuse - geneza

  Słonimski Antoni
  Credo - analiza i interpretacja
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Curriculum vitae - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja
  Wysokie drzewa - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja
  Kowal - analiza
  Kowal – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Przedśpiew - interpretacja
  Ars poetica - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Kartoflisko - interpretacja

  Stanisław Przybyszewski

  Tuwim Julian
  Mieszkańcy - analiza
  Mieszkańcy - interpretacja
  Mieszkańcy - geneza
  Wiosna. Dytyramb - analiza
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Sokrates tańczący - interpretacja
  Sitowie - analiza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - geneza
  Prośba o piosenkę - analiza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - geneza
  Do krytyków - analiza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - geneza

  Wierzyński Kazimierz
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
  Motto - analiza i interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Kufer - analiza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - geneza

  Inne
  Biografia Juliana Przybosia
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Główne założenia futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
  Poetyka „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Tematyka wierszy Przybosia

  Tagi:
  Partner serwisu: