Dwudziestolecie miedzywojenne | inne lektury | kontakt | reklama | studia
   

Dwudziestolecie miedzywojenne

Czechowicz Józef
Biografia Józefa Czechowicza
Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
Miejsce Czechowicza w literaturze
modlitwa żałobna - analiza i interpretacja
Sam - analiza i interpretacja
Żal - analiza i interpretacja

Gałczyński Konstanty Ildefons
Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
Serwus, madonna - analiza i interpretacja
Niobe - analiza i interpretacja
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
Wit Stwosz - analiza i interpretacja

Iwaszkiewicz Jarosław
Powrót - interpretacja i analiza
Erotyk - interpretacja i analiza
Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja

Jasieński Bruno
But w butonierce - interpretacja
But w butonierce - analiza
JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską

Leśmian Bolesław
W malinowym chruśniaku - geneza
W malinowym chruśniaku - interpretacja
W malinowym chruśniaku - analiza
Urszula Kochanowska - geneza
Urszula Kochanowska - interpretacja
Urszula Kochanowska - analiza
Topielec - interpretacja
Topielec - analiza
Dziewczyna - interpretacja
Dziewczyna - analiza
Dwoje ludzieńków - geneza
Dwoje ludzieńków - interpretacja
Dwoje ludzieńków - analiza
Dusiołek - geneza
Dusiołek - interpretacja
Dusiołek - analiza
Szewczyk - interpretacja
Szewczyk - analiza
Pan Błyszczyński - geneza
Pan Błyszczyński - interpretacja
Pan Błyszczyński - analiza

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
La précieuse - geneza
La précieuse - analiza i interpretacja
Miłość - analiza i interpretacja
Płyty Carusa - analiza i interpretacja

Staff Leopold
Przedśpiew - interpretacja
Przedśpiew - analiza
Deszcz jesienny – interpretacja
Deszcz jesienny – analiza
Kowal – interpretacja
Kowal - analiza
Wysokie drzewa - interpretacja
Wysokie drzewa - analiza
Curriculum vitae - interpretacja
Curriculum vitae - analiza
Kartoflisko - interpretacja
Kartoflisko - analiza
Ars poetica - interpretacja
Ars poetica - analiza

Słonimski Antoni
Smutno mi Boże - analiza i interpretacja
Credo - analiza i interpretacja

Tuwim Julian
Sokrates tańczący - interpretacja
Sokrates tańczący - analiza
Rzecz czarnoleska - interpretacja
Rzecz czarnoleska - analiza
Wiosna. Dytyramb - geneza
Wiosna. Dytyramb - interpretacja
Wiosna. Dytyramb - analiza
Mieszkańcy - geneza
Mieszkańcy - interpretacja
Mieszkańcy - analiza
Do krytyków - geneza
Do krytyków - interpretacja
Do krytyków - analiza
Prośba o piosenkę - geneza
Prośba o piosenkę - interpretacja
Prośba o piosenkę - analiza
Sitowie - geneza
Sitowie - interpretacja
Sitowie - analiza

Wierzyński Kazimierz
Kufer - geneza
Kufer - interpretacja
Kufer - analiza
Zielono mam w głowie - interpretacja
Zielono mam w głowie - analiza
Motto - analiza i interpretacja
Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

Inne
Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
Główne cechy polskiego futuryzmu
Fazy rozwoju futuryzmu
Główne założenia futuryzmu
Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
Program i poetyka awangardy krakowskiej
Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
Biografia Juliana Przybosia
Tematyka wierszy Przybosia
Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
Powstanie i rozwój „Żagarów”
Ideowe podłoże „Żagarów”
Poetyka „Żagarów”
Ramy czasowe: w porównaniu do innych epok, łatwo wyodrębnić, dzięki doniosłym wydarzeniom historycznym – odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i wybuch II wojny światowej – 1 września 1939 roku.

Podstawowe wyznaczniki:
 • programowe zerwanie z dorobkiem lirycznym Młodej Polski (opozycja wobec modernizmu),

 • sprzeciw wobec panującej w poprzedniej epoce manierze (ustabilizowany zespół nastrojowych motywów, luźna impresjonistyczna konstrukcja wiersza, słownictwo),

 • wyjście poezji na ulicę, wprowadzenie mowy potocznej do liryki, dążenie do uproszczenia poezji (nurt franciszkański), kreacja podmiotu lirycznego na zwykłego człowieka.


Główne tematy i koncepcje poetyckie dwudziestolecia międzywojennego:
 • poszerzenie tematyczne poezji (tematy obyczajowe, z życia codziennego, opisy przedmiotów),

 • odrzucenie hierarchii tematów,

 • obniżanie stylów, rezygnacja z tematów wysokich (hymn, modlitwa),
  mowa potoczna,

 • odkrycie codzienności, przedmiotem poezji świat współczesny, świat plebejski (początkowo tematyka franciszkańska, głównie wprowadzenie do poezji plebejusza z miejskich przedmieść),

 • miasto – dwie sprzeczne wizje – miejsce szerzącego się zła, a z drugiej strony zachwyt metropolią i jej możliwościami, fascynacje cywilizacyjne może przeciwstawić koszmarowi miasta,

 • masa – tłum miejski, postawy kolektywistyczne,

 • maszyna – przykład racjonalności działania (odkryta przez Awangardę krakowską), technicystyczny język, motyw pracy miejskiej,motyw miejskiej rozrywki, motyw sportu,

 • obok realności fantastyka i groteska, łączenie tych nurtów (fantastyczny reportaż),

 • nowy wymiar liryki miłosnej – zliberalizowanie normy intymności, brak idealizacji ciała,

 • poezja miłosna „schodzi na ulicę”,

 • pierwsze lata – świat widzialny, konkret, rezygnacja z wielkich problemów,

 • poezja religijna – zeświecczenie symboliki religijnej, występowanie form takich jak litania czy modlitwa (Emil Zegadłowicz, Wojciech Bąk),

 • dwa podstawowe sposoby rozumienia poezji: utwór jako konstrukcja (budowanie od nowa świata w języku wyobraźnia jako czynnik konstrukcyjny), utwór jako wizja (swobodny przepływ obrazów, widzenie, sen),

 • domeną wyobraźni – groteska (dekompozycja elementów świata, a następnie układ sprzeczny z logiką) – kategoria uniwersalna,
  charakterystyczna dla całej epoki (wersja ludyczna i katastroficzna).


Gatunki dwudziestolecia międzywojennego:
 • zaprzeczenie kategorii gatunku nie znalazło pokrycia w praktyce poetyckiej,

 • niepowtarzalność reguł wyłącznie jako hasło programowe,

 • gatunki tradycyjne – reaktywowanie ody, elegii (składnik tradycji literackiej); sonety (Słonimski), ballady (Leśmian),

 • gatunki nowe – wiersze-monodramy – wypowiedzi w jednostronnym dialogu, osadzone we współczesnym obyczaju miejskim (Skamandryci), oktostychy (Iwaszkiewicz)

 • nobilitacja gatunków niskich (ballada podwórzowa, piosenka kabaretowa, skecz,

 • aktywność form dziennikarskich.
Tagi: